Fod(zone)slaw på nordisk

Nordisk samarbejde kan være med til at løfte den faglige udvikling over nationale petitesser, mener zoneterapeuterne

Den 19-21. april genlød Frederiksberg Daghøjskole i København af et mix af nordiske tungemål. De 40 deltagere havde det tilfælles, at de er med i NRN - Nordisk Refleksologi Netværk - et uformelt samarbejde mellem zoneterapeuter fra hele Norden.

Der blev talt uddannelse, kvalitetssikring, erhvervs-zoneterapi, kontakten til sundhedsvæsenet - samt det altid hotte politiske emne: autorisation contra registrering. Men hvor meget kan man egentlig finde sammen om, når der er tale om forskellige strukturer, lovgivning og traditioner?

- Vi ligner faktisk hinanden en del. Og jeg tror, at det nordiske samarbejde kan løfte os ud over de småting, vi nogle gange sidder fast i på nationalt plan, siger Dorthe Krogsgaard, som var én af arrangørerne og er medlem af FDZ, Forenede Danske Zoneterapeuter.

- Hvis vi er enige om hvordan uddannelsesniveauet skal være, vil forskellighederne ikke hæmme arbejdet, men vi vil kunne inspirere hinanden på tværs af grænserne. Derfor har vi nogle idéer om en "NRN-registrering", som opstiller nogle fælles krav til standarden for uddannelse og for udøvelse af zoneterapi i Norden.

- Har vi noget overordnet, vi skal leve op til, bliver det sværere at sidde fast i det "fnidder", som er i stand til at stoppe al udvikling.

- Med NRN i ryggen vil vi også stå stærkere over for de myndigheder, vi skal forhandle med i de respektive lande, fordi vi vil kunne komme med flere forskningsresultater og et fælles kvalitetsniveau, siger Dorthe Krogsgaard.

Der var bred enighed om, at man på kort sigt ikke ønsker en autorisation, men blot en regtistreringsordning (se artikel om emnet i denne udgave af Galilei.dk). Det blev besluttet, at man først vil skaffe overblik over de forskellige landes ordninger, inden man indleder arbejdet med en fælles nordisk registrering.

Fra sport til allergi

På svensk hedder autorisation ikke autorisation, men "legitimation", men på trods af sprogforvirringen var alle meget engagerede i de workshops, konferencen bestod af. Zoneterapeut og skoleleder Christian Slot, Danmark talte om behandling af astma med metoden TKM-Zoneterapi (TKM = Traditionel Kinesisk Medicin), og zoneterapeut Gerd Lekman fra Axelsons Institut i Stockholm havde fokus på behandlingen af hovedpine og migræne med den svenske metode "3-dimensionel zoneterapi".

Behandling af sportsskader blev taget op af zoneterapeut Tom Olzyk, Danmark, der har været tilknyttet fodboldklubben AB og SISU basketballklub, og zoneterapeut og skoleleder Inger-Lise Knutsen, Norge, viste placeringen af zoner for muskler efter den norske Ersdal metode.

Desuden var der foredrag af en række danske kapaciteter. Eva Lydeking-Olsen talte om allergi, Laila Launsø gav et overblik over nye forskningsprojekter i Norden indenfor hovedpine/migræne og allergi, og Henrik Isager holdt foredrag om "De nye Sygdomme" (kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, mm)

Det nordiske netværk startede i 1997, og der er tradition for, at man mødes hvert andet år i ét af de nordiske lande. Næste møde bliver sandsynligvis holdt i 2004 på Færøerne eller Island.

NRN vil bibeholde sin løse netværks-struktur, hvor man undgår valg, vedtægter og bestyrelse, men kun benytter sig af kontaktpersoner og møder. Netværkets opgave er bl.a. at formidle informationer til og fra de respektive organisationer og deres medier.

Den nordiske sammenkomst bød også på andet end møder og måltider. Lørdag eftermiddag fik deltagerne lejlighed til at se København fra en lidt anderledes vinkel, nemlig fra én af havnerundfartens både, som lagde til ved bl.a. Diamanten og Christianshavn. Og så havde arrangørerne bestilt solskin… J