WHO klar med global strategi

Organisationen vil hjælpe landene med forskning, vejledning og korrekt brug af alternativ behandling

WHO søsætter for første gang en global strategi, der skal hjælpe medlemslandene med at integrere komplementær eller alternativ behandling i sundhedsvæsenet. Man vil intensivere forskningen og informere om den korrekte anvendelse af behandlingerne. Strategien blev offentliggjort på WHO's årlige rådsmøde 16. maj, skriver nyhedsbureauet AP.

WHO vil også tilstræbe, at diverse urter og anden naturmedicin ikke bliver "stjålet" og patenteret af medicinalindustrien, og at planterne ikke bliver udslettet ved overhøstning. Alt dette skal bl.a. ses på baggrund af, at det, vi kalder "alternativt", bruges af størstedelen af befolkningen i den tredje verden, som heller ikke har råd til at købe produkterne og tjenesterne fra den moderne vestlige medicinalindustri.

Man vil også satse på kvalitetssikring af behandlingerne og undervisning af forbrugerne, så at metoderne bruges rigtigt.

I Europa og Nordamerika har mere end hver anden prøvet alternativ behandling, og brugen er fordoblet i løbet af de sidste ti år. Canada topper med Ún ud af tre, der regelmæssigt bruger alternativ behandling, og det ser ud til, at de fleste landes læger (undtagen de danske) er begyndt at tage området alvorligt.

Professor Torkel Falkenberg fra Karolinska Institutet i Stockholm siger, at der er et akut behov for grundigt videnskabeligt arbejde, der kan klarlægge, hvad der virker på hvilke sygdomme. Man bør ikke mere marginalisere alternativ behandling - det skal frem i lyset, så man kan skille de dårlige metoder fra. Falkenberg er med i det skandinaviske netværk, hvor også det danske Center for Brobygning i Sundhedsarbejde og norske NAFKAM indgår.

WHO skal også rådgive landene om hvordan man forsker i alternativ behandling, og det vil utvivlsomt blive en varm kartoffel i de kommende år. Der er nemlig langt fra enighed blandt forskerne om hvorvidt man kun skal bruge lægevidenskabens kliniske dobbeltblindede lodtrækningsforsøg, eller om man også skal bruge andre forskningsmetoder, når dette er mere hensigtsmæssigt.