Zoneterapeuter får klar profil

Via historisk samarbejde er det lykkedes zoneterapeuterne at skabe fælles retningslinier og at opnå gode resultater udadtil. Det sker via "Samarbejdende Danske Zoneterapeutforeninger"

Gennem mange år har der eksisteret et utal af organisationer på det alternative område, også blandt zoneterapeuterne. De har ført hver deres politik og har fx kontaktet politikere og presse uafhængigt af hinanden, og det har betydet, at offentligheden har haft et meget uklart billede af hvad bl.a. zoneterapeuterne mente, ønskede og gjorde.

- Det var umuligt at opnå noget, så længe billedet var så kaotisk, og så længe uenighederne prægede vores arbejde udadtil. Men den 26. august 1998 indgik vi en historisk aftale, idet tre foreninger dannede SDZ - Samarbejdende Danske Zoneterapeutforeninger, fortæller Anker Nielsen, talsmand for SDZ.

Anker Nielsen er formand for den ene af de tre foreninger, Skandinavisk Forening for Zoneterapeuter (SFZ), de to øvrige er Forenede Danske Zoneterapeuter (FDZ) og Organiserede Zoneterapeuter (OZ). FDZ er med sine 3000 medlemmer langt den største.

17. april 2002 kom yderligere to små foreninger med i samarbejdet: "Zoneterapeutforeningen for sygeplejersker" og "Zoneterapeutforeningen Body-Mind". Senere har man planer om at optage flere af de mindre foreninger, men allerede i dag er 80-90 procent af de danske zoneterapeuter med under SDZ's paraply.

Samarbejdets hidtil vigtigste resultat er, at man i 1999 opnåede momsfritagelse. Det var lykkedes for de tre foreninger at harmonisere både vedtægter, uddannelseskrav og etiske regler, og deres indsats betød, at også andre faggrupper slap af med momsen. De nye regler gælder alle dem, der opfylder et pensumkrav på 650 timer, fx biopater og homøopater. Timerne omfatter anatomi/fysiologi, sygdomslære, patientpsykologi, farmakologi, samt det terapeutiske hovedfag (fx zoneterapi) herunder alternativ sygdomslære.

- Vi har været tæt på en egentlig sammenlægning, men det har været blokeret af uenigheder i forhold til nogle af de zoneterapeut-skoler, der også er med i samarbejdet. Problemet er, at der er modstridende interesser, da skolerne jo skal køre som forretninger, mens vi andre har fokus på det faglige. Men det problem vil automatisk blive løst den dag, uddannelsen bliver SU-godkendt og skolerne dermed offentlige.

Bestyrelsen i SDZ viderefører arbejdet med at højne det faglige niveau og med at udbygge forbindelserne til sundhedsvæsenet og til samfundet i øvrigt, bl.a. mht erhvervszoneterapi. Desuden prøver man at fange diverse "løse ender" som fx ulovlig reklamering blandt nogle af medlemmerne.

- Alle vil jo gerne kunne leve af deres fag, og derfor er det vigtigt at stille nogle kvalitetskrav og fx få ryddet op i "køkkenbords-behandlerne", siger Anker Nielsen.