Sygeplejersker bør samle sig

Zoneterapeutforeningen for Sygeplejersker ser gerne et fælles forum for alternativt uddannede sygeplejersker

Sygeplejersker uddannet i zoneterapi er organiserede, fordi de arbejder ud fra et fælles erfaringsgrundlag. Men de mener også, at der bør være en fælles paraplyforening for sygeplejersker, der praktiserer alternativt, bl.a. med akupunktur eller zoneterapi

Det er ikke kun de sygeplejersker, der bruger akupunktur, som har behov for en forening. "Zoneterapeutforeningen for sygeplejersker", som består af ca 50 sygeplejersker, har eksisteret siden 1998. Enkelte medlemmer har egen klinik for zoneterapi, men de fleste arbejder som sygeplejersker på nedsat tid og praktiserer zoneterapi ved siden af.

Foreningen har sit afsæt i den undervisning i zoneterapi og akupunktur, som finder sted på skolen "Bodymind" i Fensmark ved Næstved. Skolen drives af foreningens formand, sygeplejerske Birgitte Askholm. Hun oprettede særlige hold for sygeplejersker, fordi deltagerne på den måde kunne have et fælles erfaringsgrundlag.

- Vi lavede foreningen for at der skulle være et forum efter uddannelsen var slut, og for at bygge bro mellem zoneterapien og vores uddannelse som sygeplejersker, siger Birgitte Askholm.

Foreningen "Danske Sygeplejerskers Selskab for Akupunktur" (DSSA) holder som omtalt på Galilei.dk stiftende generalforsamling på sygeplejeskolen i Odense den 12. marts. Birgitte Askholm hilser den nye forening velkommen og forstår godt, at der er brug for et forum, som bygger på akupunkturens særlige vilkår: at man som akupunktør arbejder under supervision af en læge.

- Men vi ville stå endnu stærkere, hvis vi derudover fik et samarbejde mellem alle de sygeplejersker, der arbejder med alternativ behandling, siger hun.

- Selv vil vi gerne nå ud til flere sygeplejersker, der arbejder med zoneterapi, og vi vil gerne i dialog med lægerne. Vores viden bør kunne udnyttes ude på sygehusene, både i forhold til patienterne og personalet.

De faglige sundhedsorganisationer har hidtil været tilbageholdende med at informere om og debattere emnet alternativ behandling i deres fagblade, og det gælder også i sygeplejerskernes rækker.

- Medlemmernes store interesse for alternativ behandling afspejles ikke, når man læser Tidsskrift for Sygeplejersker. Det er ikke nemt for os at komme igennem via de faglige kanaler, så derfor må vi bruge andre måder, siger Birgitte Askholm.

Zoneterapeutforeningen for sygeplejersker arrangerer foredrag om emner inden for alternativ behandling, og man holder både kurser på skolen i Fensmark og i Odense. Nogle af disse er kun åbne for sygeplejersker og andet sundhedspersonale, andre er åbne for alle.

I foreningens formålsparagraf hedder det bl.a, at man ønsker at : "Kombinere sygeplejerskers faglige og menneskelige viden med zoneterapi, for at fremme den almene sundhedstilstand og livskvalitet for det menneske, der ønsker dette", samt at: "Fremme samarbejdet mellem der etablerede system, det alternative system og zoneterapien."

Zoneterapeutforeningen for sygeplejersker:
http://www.zoneterapeutforening.subnet.dk/Web-side.htm