Pilotprojekt i Vejle amt

Zoneterapi og kostvejledning som supplement til lægens behandling undersøges i lokalt projekt

70 patienter med slidgigt eller livsstilssygdomme bliver for tiden fulgt nøje i Vejle amt. De er nemlig med i en undersøgelse, hvor de som supplement til lægernes behandling får tilbudt kostvejledning og zoneterapi.

- Det er et pilotprojekt, der strækker sig over lang tid, vi vil se på hvordan det går dem efter både 4, 8, 12 og 16 måneder, alt efter hvilken gruppe, der er tale om, siger zoneterapeut Grete Ipsen, der sammen med kostvejleder Ellen Møller står for projektet.

Livsstilssygdommene er fx allergi-, kost- eller vægtproblemer, muskel/ledlidelser eller forhøjet blodtryk, og de øvrige deltagere er folk, der via røntgen har fået konstateret slidgigt i kroppens større led. Foruden Grete og Ellen deltager også tre zoneterapeuter og to kostvejledere som hjælpere i projektet. Startskuddet gik i februar 2001.

- Det er seriøst, selv om det ikke er et dobbeltblindet lodtrækningsforsøg, men derimod et kvalitativt pilotprojekt. Og vi har også brug for forskning på græsrodsniveau, hvor man sætter fokus på patienternes oplevelser og erfaringer.

- Vi kan ikke undvære lægerne i dette arbejde, men det har ikke været let at få dem med. Lægekredsforeningen var i starten negative og mente det var useriøst, men vi fik dog lavet en ordning, så at patienterne fik udleveret en blanket med tilbud om at være med i undersøgelsen. Efterhånden som tiden er gået har vi dog kunnet spore en øget interesse hos lægerne.

Undervejs fik projektet assistance fra forskningsudvalget i Forenede Danske Zoneterapeuter, og efter at CAST (Center for Anvendt SundhedsTjenesteforskning) ved Syddansk Universitet gik med i arbejdet, blev projektet anbefalet af Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling. Den videnskabsetiske komité sagde først nej, men senere ja - dog uden at anbefale projektet direkte.

- Vi synes det går godt. De foreløbige resultater viser fald i blodtryk, vægttab, mindre smerter og øget velvære i øvrigt, fortæller Grete Ipsen.

Pengene kommer fra to private fonde, LEGO og Danielsens fond, samt fra Vejle Amt, som også støtter i form af adminstration og lokaler. Projektet forventes at være afsluttet i sommeren 2003.