Alternativ behandling på sygehuset

I Norge kan man enkelte steder få alternativ behandling på sygehuset - ikke af alternative behandlere, men af personalet

Alternativ medisin, som det hedder på norsk, er ved at vinde indpas på de norske sygehuse. Dog gælder det langtfra flertallet, men der hvor det bruges, drejer det sig bl.a. om kostvejledning - og om akupunktur, især ved fødsler. Det fremgår af de foreløbige resultater af en undersøgelse fra NAFAM - "Nasjonalt forskningssenter innen alternativ medisin" ved Universitetet i Tromsø (svarer delvis til det danske Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling).

Det er ikke de alternative behandlere, der er kommet ind på sygehusene, men derimod sygehusenes egne ansatte, der udfører behandlingerne. Behandlingen af undersøgelsens data er først afsluttet i løbet af nogle måneder, skriver Bladet "Forskning" i nr 6-2001. Bladet er officielt organ for Norges forskningsråd.

NAFAM står i øvrigt for den skandinaviske konference 7. marts, der er omtalt her på Galilei.dk, og næste udgave vil have fokus på konferencen. Se NAFAM's hjemmeside under links.

Det norske program for alternativ medisin i Forskningsrådet inviterede for ca tre år siden de medisinske fakulteter ved Norges universiteter til at søge penge til opbygning af et "kompetencemiljø" inden for alternativ behandling.

Det blev besluttet, at denne institution skulle ligge hos Universitetet i Tromsø, og bugettet kom til at ligge på 1-2 mill. kr. om året. Den nye institution fik som nævnt navnet "Nasjonalt forskningssenter innen alternativ medisin". Danskeren Laila Launsø har i dag en deltidsstilling som første amanuensis ved NAFAM. Hun er dr. scient. soc., projektleder ved Center for Brobygning i Sundhedsarbejde samt medlem af Vifabs bestyrelse.

Foreløbig kommer initiativet til at strække sig over fem år, dvs til 2005. Den norske indsats sker dog ikke kun via NAFAM, idet man i perioden 1994-2005 i alt har budgetteret med 20 mill. kr. til området alternativ behandling.

Hensigten er at stimulere til forskning, der skal undersøge effekten af alternativ behandling, altså en mere snæver opgave end hos det danske Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, som også skal formidle viden. Endvidere anser Forskningsrådet det for "ønskeligt", at der etableres et samarbejde mellem den traditionelle lægevidenskab og udøverne af alternativ behandling.