NB: Version 2

Slaget om kosttilskud fortsætter

Modstanderne af EU's kosttilskudsdirektiv tabte endnu en runde ved mødet i EU's Miljøkomité onsdag den 20. februar, men 6.300 danske protester er afleveret til EU-kommissæren. Politikerne accepterer, at de skal stemme om direktivet, inden embedsmændene fastsætter maksimumgrænser og positivliste.

I EU's Miljøkomité stemte et flertal 20. februar for et direktiv, der vil begrænse adgangen til kosttilskud, og derfor kommer det nu til behandling i EU-parlamentet 14. marts. Den store folkelige modstand i EU har tilsyneladende ikke været markant nok til at kunne opveje myndighedernes positive holdning til direktivet.

Et forslag om at forkaste direktivet blev støttet af en ganske betydelig lobby af bekymrede grupper og enkeltindivider, og det fik støtte af 22 medlemmer af Europaparlamentet, dvs omkring 40 procent af Miljøkomitéen, men det var ikke nok til at få direktivet forkastet.

En del medlemmer af parlamentet - især fra Holland, Storbritannien, Irland og Sverige - har dog givet udtryk for alvorlig tvivl om hvorvidt direktivet virkelig er nødvendigt og om det overhovedet vil forbedre kosttilskudssituationen i Europa, når først det er trådt i kraft.

Sagen har tidligere været behandlet på Galilei.dk, og den er temmelig kompliceret. ("Nye" læsere tilrådes at gå ind under "arkiv" og læse noget om baggrunden).

Kort fortalt betyder direktivet, at borgerne i EU bliver afskåret fra en lang række vitamin- og mineralstoffer med dokumenteret gavnlig virkning, og det er sandsynligvis samtidig i strid med EU-traktaten, da sundhed hører under de enkelte landes regeringer.

- Problemstillingen har været totalt fraværende i den danske debat, og det er fx ikke lykkedes os at få medier og politikere til at diskutere spørgsmålet om ADT, anbefalet daglig tilførsel, siger Tamara Theresa Mosegaard. Hun er talskvinde for borgerrettighedsbevægelsen Mayday, der som de eneste herhjemme har fulgt sagen tæt.

- Det er desuden et stort problem, at den europæiske forbrugerorganisation BEUC har en negativ holdning til kosttilskud. Så når denne organisation taler på de europæiske forbrugeres vegne, så skævvrider det hele problemstillingen.

MayDay har den 15. februar 2002 afsendt 6.300 skriftlige protester mod EU's Kosttilskudsdirektiv til David Byrne, EU-kommissær for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse.

- Vi trænger til en gennemgribende debat, hvor man ikke kun lytter til myndighederne, men også til de eksperter, der har en anden mening og kan dokumentere deres påstande. Danmark er det mest restriktive land i hele EU, når det gælder kosttilskud, og at begrænse folks adgang til dem kan få uhyggelige konsekvenser for sundheden. Direktivet er en skændsel, siger Tamara Theresa Mosegaard.

Efter vedtagelsen vil direktivet dels blive fulgt op med maksimumgrænser for dosering, dels med godkendelse af vitamin- og mineralstoffer, som ikke findes på den liste, der i dag er knyttet til direktivforslaget.

- Der er faktisk ingen reel chance for at sige hvad der vil ske, når direktivet er vedtaget og trådt i kraft, siger Josef Hasslberger fra forbrugerorganisationen LaLeva, Italien.

- Det eneste man med sikkerhed kan sige er, at tilhængernes mange forsikringer kun skal få alle til at føle sig trygge. Men ingen - ikke engang medlemmerne af Europaparlamentet - kan garantere at direktivet ikke vil blive katastrofalt for forbrugerens valgfrihed og for kosttilskudsmarkedet.

- Dertil kommer manglende tilgængelighed til de stoffer, der er absolut nødvendige inden for diverse former for alternativ behandling, siger Josef Hasslberger.

Læger protesterer

En række læger og andre eksperter har sidste år henvendt sig politikere og presse for at argumentere mod direktivet, men der har næsten ikke været debat om emnet i Danmark. Den 15. februar i år skrev "radiodoktoren" Carsten Vagn-Hansen igen til de tre EU-parlamentarikere Niels Busk, Pernille Frahm og Torben Lund:

"Som forslaget til det nye kosttilskudsdirektiv ser ud, vil det betyde, at en meget lang række af virksomme produkter vil blive forbudt, da de ikke står på den positivliste, der overvejende rummer produkter fra medicinalindustrien, hvis lobbyister har haft en meget stor indflydelse på hele processen. Et kosttilskudsdirektiv som det foreliggende vil blot bidrage til den negative udvikling af danskernes sundhed", står der i brevet fra Carsten Vagn-Hansen.

I MayDay's 6.300 protester forlanger underskriverne at:

"1. Europæisk lovgivning bliver struktureret således, at der garanteres fri adgang til naturlige helseprodukter og kosttilskud, der, udfra pålidelig dokumentation, har vist sig sikre.

2. Ingen sådan lovgivning indeholder bestemmelser, der begrænser doseringen af næringsstoffer eller aktive stoffer i sådanne produkter, undtagen hvor det er absolut og aldeles nødvendigt pga. dokumenteret risiko for sundhedsskadelig effekt.

3. Ingen lovgivning begrænser friheden til og udvalget af sundhedsfremmende næringsstoffer ved brug af lister af nogen art, positive eller negative, undtagen hvor sådanne stoffer kan dokumenteres at bibringe skade, jævnfør de skader, som i dag åbenbares at være følger af godkendte og lovformelige medicinske lægemidler."

MayDay gør desuden opmærksom på, at over 26.600 mennesker fra 114 lande - heraf over 5.600 danskere - til dato har underskrevet den internationale internet-appel for frihed til selv at bestemme over eget helbred. Det kan man se på den italienske sundhedswebsite: http://www.laleva.cc

Læs om baggrunden for sagen under "arkiv".

Se også artikel af Carsten Vagn-Hansen: "Ret til viden om kost og kosttilskud"

Yderligere oplysninger om EU's Kosttilskudsdirektiv på MayDays website: http://www.mayday-info.dk   MayDays tlf: 4499 8898 & 7020 7770.

Link til direktivtekster: http://www.europa.eu.int