Registreringsordning i modvind

Forslag om bedre "kvalitetsmærkning" af alternative behandlere får en kølig politisk modtagelse

Dansk Folkepartis forslag om registrering af alternative behandlere møder modstand fra flere sider. Socialdemokraterne og SF er negative, og den kommende formand for Etisk råd, overlæge Ole Harting, er bange for at folk skal tro, at den alternative behandling er lige så veldokumenteret som lægernes.

De to paraplyorganisationer, Landsorganisationen NaturSundhedsrådet og SundhedsRådet har i en arbejdsgruppe arbejdet på en registreringsordning, og det er dette udkast, der nu er til debat.

Formålet er ifølge udkastet "at give patienterne en sikkerhed for, at en Registret Alternativ Behandler (RAB) har gennemgået en veldefineret uddannelse eller under organiserede forhold har praktiseret i en længere periode og dermed besidder bestemte faglige kvalifikationer, samt at vedkommende overholder den pågældendes brancheorganisations opstillede love og etiske regler".

Det er tanken, at en koordinationsgruppe med eksperter og folk fra brancheorganisationerne skal stå for registreringen, måske med afsæt i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling (SRAB).

Vifab's hjemmeside er der en online-debat, som afspejler nogle af problemerne ved at indføre en registreringsordning. På den ene side vil den betyde en kvalitetsmærkning til gavn for patienterne, som i dag ikke ved, hvad de går ind til - på den anden side kan man frygte, at sundhedsvæsenet vil "sætte sig på" den alternative sektor og lade de lægevidenskabelige teorier, traditioner og metoder dominere.