Svensk strid om alternativ behandling

Undervisningen i alternativ behandling blandt læger og sygeplejersker møder modstand fra de svenske læger

Læger og sygeplejersker skal have mere undervisning om alternativ behandling i deres uddannelse, mener den svenske regering.

Den svenske lægeforening, Läkarförbundet, er mildt sagt utilfreds med ideen, og formanden, Bernhard Grewin, siger til Dagens Medicin, at det er unødvendigt. "Den alternative medicin tilbyder blot en placeboeffekt", siger han.

Men på flere måder er svenskerne længere fremme mht alternativ behandling. Dels har man i flere år haft et mindre kursus i alternativ behandling på lægestudiet, dels har en række svenske læger dannet en forening: Svensk Läkarförening för komplementär medicin.

Foreningen har ca 200 medlemmer og forsøger via foredrag, møder og sit tidsskrift ProSana at sætte komplementær behandling til debat. Det nærmeste, vi i Danmark kommer det svenske initiativ, er "Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin" (se links), men her kan også andre end læger være med. Se mere om foreningen på www.komplementarmedicin.org

Det var ikke før jul muligt at få et interview med formanden, Karl-Otto Aly, men det vil vi igen forsøge efter nytår.