Rolighed vil have tværfaglig forskning

Der skal arbejds på tværs af faggrænserne, og der skal være plads til både kvantitative og kvalitative metoder, siger Arne Rolighed, nyt bestyrelsesmedlem i Vifab

17. december fik Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling en (delvis) ny bestyrelse. Det mest interessante er, at indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har udpeget direktør for Kræftens Bekæmpelse og tidligere sundhedsminister Arne Rolighed til bestyrelsesmedlem. Formanden, læge Hanne Mollerup, fortsætter på posten.

- Arne Roligheds viden om kræftområdet - også set fra et patientperspektiv - vil blive en stor ressource for bestyrelsen, fordi netop alternativ kræftbehandling rummer nogle af de vanskeligste spørgsmål i forhold til alternativ behandling, siger Lars Løkke Rasmussen.

Arne Rolighed selv siger, at han i 20 år har brændt for alternativ behandling og fulgt området tæt. Han ønsker at etablere en "trekant" mellem sundhedsvæsenets medarbejdere, alternative behandlere og forskerne, så at man kan skabe muligheder for afprøvning af diverse behandlinger.

- Vi skal involvere universitetsmiljøerne, ikke kun de naturvidenskabelige, men også humanistiske og samfundsvidenskabelige. Så må vi tage diskussionen om forskningsmetoderne, men der skal være plads til både kvantitative og kvalitative metoder, ikke kun lodtrækningsforsøgene, siger Arne Rolighed.

- En systematisk forskning - uanset metoderne - må være forudsætningen for, at en given behandling eventuelt kan indlemmes i sundhedsvæsenet. De penge, Vifab råder over, kan anvendes til at kortlægge behovene og støtte eller etablere de små forskningsmiljøer, der er nødvendige for at vi kan fremskaffe den egentlige dokumentation.

- Det kræver dog langt flere penge end dem, Vifab råder over, men kan miljøerne klarlægge behovene, er jeg sikker på, at Vifab kan hjælpe med at skaffe midlerne - enten ved at gå til regeringen eller ved at hjælpe dem med at søge diverse fonde.

Arne Rolighed peger på, at Kræftens Bekæmpelse allerede er begyndt at opbygge forskningsmiljøer, der rækker ud over det rent naturvidenskabelige, og han understreger, at det i nogle tilfælde simpelthen ikke er muligt at udforske en behandling via lodtrækningsforsøg.

Læs mere om Arne Roligheds synspunkter i næste udgave af Galilei.dk.

ViFAB har næste sommer eksisteret i tre år. En nylig evaluering udarbejdet af PSL-Rambøll viser, at centret er kommet godt i gang, især med formidling af viden om alternative behandlingsformer. (Se tidligere artikel på Galilei.dk). Du kan hente rapporten fra PLS direkte her: http://www.vifab.dk/indhold/omvifab/nyhedsbrevPFD/ViFAB-EvalRapport.pdf

Fra 1. januar 2003 ser ViFABs bestyrelse således ud:

 • Læge Hanne Mollerup (formand), personligt udpeget.
 • Direktør Arne Rolighed, personligt udpeget.
 • Professor, dr. theol. Svend Andersen, indstillet af Århus Amt og Aarhus Universitet.
 • Leila Eriksen, indstillet af Sundhedsrådet.
 • Mette Pedersen, indstillet af Sundhedsrådet.
 • Speciallæge Hans Buhl, indstillet af Lægeforeningen
 • Afdelingslæge Anette Damkier, indstillet af Lægeforeningen
 • Eva Lydeking-Olsen, indstillet af Landsorganisationen Natursundhedsrådet.
 • Cand. jur. Torsten Dinesen Skjerne, indstillet af Landsorganisationen Natursundhedsrådet.
 • Konst. kontorchef Helle Schnedler, Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
 • Kontorchef Michael von Magnus, indstillet af Sundhedsstyrelsen.