To brobygningscentre samles i ét

Forsknings- og Videnscenter for Ukonventionel Kræftbehandling (FVUK) er blevet en del af Center for Brobygning i Sundhedsarbejde (CBiS). Der har hidtil været tale om to selvstændige private institutioner, men i dag findes der kun én organisation - CBiS. Sammenlægningen blev besluttet på et bestyrelsesmøde i december 2001.

- Forskningsprojekterne har mere og mere orienteret sig mod brobygning, og FVUK er jo i sig selv et brobygningsprojekt, siger bestyrelsesformand Laila Launsø.

- Desuden har FVUK kun ét forskningsprojekt kørende, og det er jo for lidt til at opretholde et selvstændigt center. Derfor virker det mere rigtigt at betragte FVUK som en del af CBiS.

FVUK er i gang med en fem-årig observationsundersøgelse af 441 kræftpatienter i ukonventionel behandling, og desuden arbejder CBiS på to andre projekter: Evaluering af astma/allergibehandling med lægemidler og klassisk homøopati, samt Luftvejslidelser og alternativ behandling.

Desuden arbejder centret med litteratursøgning, og man har udgivet en række bøger og rapporter om bl.a. kræftbehandling, forskningsmetoder og om lægers og farmaceuters erfaringer med etablerede og alternative sygdomsbehandlinger.

CBiS samarbejder på nordisk plan med Institutionen för Folkhälsovetenskap ved Karolinska Instituttet i Stockholm, Centrum för komplementära hälsostudier ved Örebro universitet, og det norske NAFAM - Nasjonalt Forskningssenter innen alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø. (Se baggrundsartiklen om dette samarbejde).

Du kan finde mere om centrets arbejde via links.