Nyt udefra:

Hidtil største uddannelsesprogram

Hospital i USA får 3,7 mill kr til uddannelse inden for komplementær behandling, rettet mod praktiserende læger og indbyggere

Et hospital i Illinois, USA, har fået 471.000 dollars (godt 3,7 mill kr) i støtte til et omfattende program, som uddanner kommende læger inden for komplementær behandling, eller som det hedder i USA: Complementary and Alternative Medicine.

Det er det mest omfattende uddannelsesprogram af sin art i USA. Oberweiler Foundation har skænket pengene, som bl.a. skal bruges til at evaluere hvorvidt uddannelsen betyder, at lægerne ændrer deres måde at arbejde på. Samtidig får flere distriktslæger lejlighed til at gennemgå programmet, skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

- Amerikanerne bruger mere end ti milliarder dollars om året på behandlinger og naturmedicin. Derfor er det nødvendigt for lægerne at lære alt det, de kan, om komplementær behandling, så at patienternes behov kan blive tilfredsstillet, siger Ronald Ferguson fra Advocate Lutheran General Hospital.

- Pengene skal også bruges til at styrke et rotationsprogram uden for hospitalets mure, siger læge Don Novey, direktør for National Center for Complementary and Alternativ Medicine.

- Det er rigtig dejligt, og det vil betyde, at centret vil kunne lave meget mere undervisning og holde kurser for både befolkning og praktiserende læger.

National Center for Complementary and Alternative Medicine hører under USA's sundhedsstyrelse og formidler penge til 12 centre i USA. I 2000 var budgettet på 68 mill dollars. Dertil kommer som nævnt midler fra private fonde.

Læs mere om USA's indsats via National Center for Complementary and Alternative Medicine på http://nccam.nih.gov/