Nedtælling for ViFAB

ViFAB kan være guld værd for brobygningen - nu mangler blot guldet

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling befinder sig ikke mere i startfasen. To år er gået, centret er blevet kendt - om ikke af alle, så dog af rigtig mange i sundhedssektoren og blandt de alternative behandlere. Centret bliver langsomt bedre til at profilere sig og er også en institution, mange politikere og embedsmænd kender.

Nu har ViFAB fået "karakterer" af PLS Rambøll, og de er slet ikke så dårlige (se artikel i denne måneds nyheder). "En af ViFABs fremmeste roller er at kunne gå i kritisk dialog med det etablerede sundhedssystem og de alternative behandlere og bringe ideer fra den ene arena ind på den anden. Det er vores indtryk, at ViFAB faktisk udfylder denne rolle", står der i rapporten.

Der skal ganske vist strammes op både i arbejdsstilen og i bestyrelsesarbejdet, men centret har mange potentialer i sig, og først og fremmest har det formået at bevare balancen: Det er ikke for alternativt - og det er ikke for lægeorienteret. Man kunne måske ønske sig, at den intuitive og spirituelle del af det alternative var lidt mere fremtrædende i centrets udtryksformer, men det er ikke det største problem.

Det er til gengæld PLS' bemærkninger om ViFAB's økonomi: Det er på ingen måde muligt at leve op til formålet for de håndører, der indtil nu er faldet ud af regeringens lommer. Der skal meget mere til end de 2.8 mill kr til centrets drift samt 6 mill kr til forskningsprojekter.

Hver femte dansker brugte sidste år alternativ behandling. Det harmonerer just ikke med, at de 6 mill kr udgør nøjagtig en tusindedel af de samlede udgifter til sundhedsforskning i Danmark.

I folketingets sundhedsudvalg mener et politisk flertal - inklusive regeringspartierne - at der logisk set bør afsættes langt flere midler til alternativ behandling.

Hvordan kan det så være, at der i næste års finanslov kun er afsat 3.9 mill kr til formålet?

Kære politikere - vi er mange, der venter. Og vi sætter spørgsmålstegn ved jeres troværdighed.

Jesper Madsen, redaktør.