Månedens mening

Det står MayDay for!

En præsentation af borgerretsforeningen MayDay.

Ideen bag MayDay er at synliggøre hvor mange borgere i Danmark, der rent faktisk ønsker at tage et ansvar for eget helbred og kræver at have indflydelse på, hvad vi får for vores skattekroner og husholdningspenge.

Denne - støt voksende - del af befolkningen mener selvklart, at vi har ret til at blive oplyst om, hvilke kemiske, giftige, hormonregulerende, genmanipulerede og andre forurenende stoffer, vi bliver udsat for i fødevarer, drikkevand, luft, medicin og omgivelser i det hele taget. Mayday kræver reel information.

Vi mener, at man skal vurdere folkesundheden ud fra en holistisk vinkel, at tingene hænger sammen i en større helhed, og at man bør erkende, at det er en total blindgyde at tro, at man kan isolere enkelte helbredspåvirkninger. Alternativ sygdomsbehandling samt information og vejledning vedr. vitaminer og mineralers forebyggende og helbredende effekt skal ikke alene være tilgængelig - men skal også være en økonomisk mulighed for alle.

Det repræsentative demokrati spiller ofte fallit, fordi for mange af dem, som er valgt til at repræsentere "folket", alt for ofte glemmer, at det er det de er valgt til at gøre. Det er ufatteligt at opleve hvor mange politikere der på den ene side gør alt for at befolkningen skal blive så veluddannet, demokratisk, selvstændig og ansvarlig for sig selv og samfundet som muligt, og på den anden side, i påfaldende ringe grad, lytter til samme befolknings ønsker.

Med den nye kommunikationsteknologi har den almindelige borger fået bedre mulighed for at komme til orde og kommunikere udenom magtkonstellationer og partipolitiske hensyn. Samtidig er det gået op for borgerne/brugerne, at de rent faktisk har en enorm indflydelse på såvel fødevareproduktion, som på en hvilken som helst anden produktion eller offentlig institution, som vel i bund og grund burde basere sig på brugernes ønsker.

Ingen industri, forening eller offentlig institution kan nemlig i princippet overleve uden brugernes accept. Alle lige fra pengestærke aktionærer, politikere og til arbejdere i en virksomhed, er dybt afhængige af efterspørgsel. Så hvem har den egentlige magt ? Det har brugerne, som reelt også udgør den eneste magtfaktor, der kan stoppe den tiltagende globale monopolisering.

Der findes nu mange foreninger, som hver især arbejder med specifikke problemstillinger vedr. sundhed, sygdom og miljø. Langt de fleste af alle disse interessegrupper kunne sagtens stå sammen om helt overordnede mål og hensigter, hvad angår krav til mobilisering omkring folkesundheden. Jeg tror rent faktisk, at langt over halvdelen af Danmarks befolkning står bag de krav og ønsker, som borgerretsforeningen MayDay arbejder for at gennemføre.

Hvis vi alle står sammen om netop disse overordnede krav, kan man ikke - hverken fra politisk side eller i industrien - sidde dem overhørig længere!

Se hvad der allerede er sket. Landbruget, som tidligere postulerede at det var økonomisk umuligt at ændre kurs, er begyndt at skrotte burhønsenes bure, og flere og flere er gået over til økologisk landbrug. Hvorfor? Fordi brugerne ønsker det!

De store banker i den vestlige verden er begyndt at advare deres aktionærer imod at investere i firmaer, som arbejder med genmanipulation. Hvorfor? Fordi brugerne er skeptiske. Den danske regering har etableret et videns og forskningscenter vedr. alternativ behandling. Hvorfor? Fordi befolkningen efterhånden er blevet storforbrugere af alternativ (økologisk, bivirkningsfri og holistisk orienteret) behandling. Vi har magten! Vi skal bare blive mere bevidste om at vi har den!

Bente Frithioff Nørgaard
Forkvinde, MayDay

Mayday finder du på www.mayday-info.dk