Månedens mening

Spændende efterår

Med et minimalt beløb til forskning og en læge som formand for ViFAB går brobygningen en spændende tid imøde

Her skal ikke tærskes langhalm på beslutningen om at give 5 mill kr til forskningen. Kommentarerne i nyhederne taler for sig selv. Men for nye/gamle læsere skal situationen lige ridses op her:

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (Vifab) har nu i alt 6 mill kr i 2002 til støtte af forskning. Alt for lidt, hvis man spørger fagfolk, og uden sikring af en kontinuerlig indsats over flere år. Alvorlige og kroniske sygdomme har det som bekendt med at strække sig over flere finansår.

Både før og efter valget i 2001 var der bred politisk enighed om, at der skal sættes langt flere penge af til alternativ behandling, fx vil de konservative satse 20 mill kr på området. Den nye formand for sundhedsudvalget, Birthe Skaarup fra Dansk Folkeparti, har i flere år kæmpet for at få mere fokus på alternativ behandling, men nu hvor DF er blevet støtteparti for regeringen, er der en lang række andre faktorer, der skal tages i ed.

Vifab har nu eksisteret i to år og fik 1. juli ny bestyrelsesformand - læge Hanne Mollerup. Det bliver spændende at se, hvad det vil betyde for arbejdet i bestyrelsen og på centret i øvrigt. Hun er selv klar over, at valget af en læge bryder med det "neutralitetsprincip", der hele tiden har været vigtigt for centret: At det hverken skulle styres af læger eller alternative behandlere. Men den ny formand skal dømmes på sine gerninger, ikke på sin uddannelse.

Med fem ansatte og 2,8 millioner til drift om året er det begrænset, hvad de kan udrette. Ikke desto mindre holder de nogle kurser, der får megen ros fra behandlernes side, og de har fået etableret en hjemmeside med mange nyttige informationer. Centret deltager desuden i diverse møder og konferencer, når de har ressourcer til det.

Men Vifab's "roadshow", hvor medarbejderne skulle ud i landet og skabe dialog og debat, er stadig kun en spændende vision. Og de kritiseres af journalister og politikere for at være alt for "usynlige", idet de med nogle få undtagelser ikke har markeret sig i medierne eller på godt dansk: ikke har pisset deres territorium af.

Alt i alt bliver det spændende at se, hvordan den nye situation på centret bliver modtaget hos de alternative behandlere, der hverken er tilhængere af mere magt til lægerne eller af symbolske beløb til at dokumentere deres arbejde.

Fortsat god "sommer".

Jesper Madsen, redaktør.