Hvordan gjorde han egentlig?

Jesus kan være glad for, at man ikke krævede dobbeltblindede lodtrækningsforsøg før han kunne få lov til at tale om kærlighed og helbrede de syge. Ellers ville julen nok se lidt trist ud. Men senere viste det sig alligevel, at hans fremfærd var uønsket, og ja... resten er som bekendt historie.

Er vi nødt til at forstå mekanismerne i en given behandling - altså hvordan den egentlig virker - inden vi forsøger at finde ud af, i hvor høj grad den kan hjælpe patienterne? Eller kan vi godt gå i gang med at undersøge effekten, selv om vi ikke ved, hvordan behandlingen virker?

Altså hønen eller ægget. Blot det faktum, at naturvidenskaben ikke kan forklare hvad der sker, kan blokere for undersøgelser af virkningen af en behandling. (I hvert fald hvis den er alternativ).

Dilemmaet kommer tydeligst til udtryk, når det gælder forskningen i homøopati, som er den mest anvendte alternative behandlingsform i Europa og i øvrigt er opfundet af en tysk læge. Virkningen kan ikke forklares med naturvidenskabelige begreber, men der er i udlandet lavet mange videnskabelige forsøg, bl.a. lodtrækningsforsøg, som viser både effekt og ikke-effekt af behandlingen.

Homøopaterne kritiserer forskerne for ikke at tage hensyn til homøopatiens virkningsmekanismer, når de tilrettelægger forsøgene - og den danske etablerede lægeverden mener slet ikke man bør bruge tid på at forske i homøopati, da virkningen ikke kan forklares via naturvidenskaben. Derfor er homøopati noget pjat, mener de.

En læge kan ikke finde en biologisk forklaring på virkningen af behandlingerne hos "den alternative hjertelæge" Søren Ballegaard, og af den grund mener hun ikke, at behandlingen kan være bedre end den etablerede, som bl.a. består af en operation. Altså samme problem.

Dette understreger igen, at konferencer om forskning i alternativ behandling i langt højere grad bør beskæftige sig med "de store spørgsmål": Hvad er det, der sker, når vi får en effekt af at arbejde med meridianer, chakraer eller auraer, hvad er forskellen på disse "usynlige energier" og den slags energi, vi kan måle? Hvad stiller vi op med alt det, der ifølge naturvidenskaben ikke kan lade sig gøre, men som alligevel finder sted?

Vi må se kritisk på de teorier og begreber, den alternative verden anvender, og vi må inddrage også de nyeste erkendelser og teorier i naturvidenskaben. Denne skattejagt vil blive belønnet, hver gang vi finder blot én af de spinkle tråde, der forbinder naturvidenskaben med det holistiske verdensbillede.

Det indebærer, at forskerne skal bruge noget mere alternativ energi på at bedrive grundforskning, i stedet for at fortsætte skænderierne om hvordan man måler effekter af noget, man ikke aner en pind om. Problemet er blot, at forskning i effekt er mere populært blandt fx økonomer og politikere, mens grundforskning mere afhænger af forskernes nysgerrighed og entisiasme.

Personligt synes jeg det må være utroligt spændende at udforske grænselandet mellem det holistiske verdensbillede og fx den moderne fysik, fx tyder meget på, at elektromagnetisme og kvantefysik er nøglebegreber, der ofte berøres af de udenlandske forskere, der bevæger sig i grænselandet.

Jeg ville især gerne vide hvordan en ung mand med skæg i sin tid fik lavet vand om til vin...

God jul og godt nytår

Jesper Madsen, redaktør.