Månedens mening

Visioner fra den alternative verden

Galilei.dk har bedt de to paraplyorganisationer på det alternative område, Landsorganisationen NaturSundhedsrådet og SundhedsRådet, om at give deres bud på ønsker og visioner for fremtiden. Her er LNS' bidrag.

Hent hele LNS dokumentet her

Et uddrag:

"Det er nærliggende at tro på, at de unge fra skolernes side også burde lære, hvordan man spiser o.s.v. for at mindske både de indre og ydre miljøbelastninger som nævnt før, og samtidig tilgodese de kommende børn og slægter bedst muligt. Om de unge vil følge det lærte, forbliver en privat sag. Men det er et fattigt samfund, om ikke en så basal viden formidles til alle. Derfor ligger der en stor opgave for vort samfund fremover i at systematisere den nødvendige viden om, hvordan børn passes og ernæres på en god måde".