Nyt kapitel i kampagnen mod kosttilskud

Ernæringsrådet er igen ude med riven. Antioxidanterne tillægges negative virkninger, mens de positive forties, og dermed bliver fx C-vitaminer mistænkeliggjort, mens brugen af kolesterolsænkende medicin fra de multinationale firmaer fremmes

Ernæringsrådets nyeste medie-fremstød mod kosttilskud bygger på fejlfortolkning af en undersøgelse fra juli måned, men de danske medier viderebringer Ernæringsrådets advarsler uden at undersøge sagen nærmere. Undersøgelsen viser blot, at vitamin C, E og betacarotén i små doser "hverken havde gavnlig eller skadelig effekt". Til gengæld viser den god effekt af en kolesterolsænkende medicin fra ét af de firmaer, der var med til at finansiere undersøgelsen.

"Forbrugere skal advares om bivirkninger ved kosttilskud" lød en overskrift i Politiken 11. november. En undersøgelse refereret i det ansete britiske lægetidsskrift "The Lancet" bliver brugt til at påvise, at større doser antioxidanter (f.eks. betacaroten, E- og C-vitamin) kan give bivirkninger, og at forbrugerne derfor bør advares mod risikoen.

Det er medlem af Ernæringsrådet, Steen Stender, overlæge i hjerte-karsygdomme på Gentofte Amtssygehus, der advarer mod brugen af antioxidanterne. Han tolker undersøgelsen derhen, at betacaroten, E- og C-vitamin ikke virker mod hjerte-kar-sygdomme eller kræft - måske snarere tværtimod. Stender advarer generelt mod brugen af kosttilskud:

"Det er et internationalt knockout for antioxidanterne. Det er den tredje store undersøgelse i rap med det resultat", sagde han til Politiken. Og i TV2 hed det "knockout til Q10 og Selen".

Politiken skriver om "en ny international undersøgelse", men "The Heart Protection Study" blev offentliggjort allerede i juli 2002 og var finansieret af bl.a. medicinalfirmaerne Merck & Co. og Roche Vitamins, der selv fremstiller kolesterolsænkende medicin. Den konkluderer, at vitamin C, E og Betacarotén i små doser "hverken havde gavnlig eller skadelig effekt", og desuden omfattede forsøget kun højrisiko-patienter - dvs. patienter med hjertekarsygdomme eller diabetes. Q10 og Selen er slet ikke med i undersøgelsen.

Der er altså ikke belæg for at fortolke undersøgelsen som Stender gør, og det virker både absurd og uforståeligt, at højtuddannede personer har en så usikker omgang med videnskabelige data. Desuden er det tankevækkende, at Ernæringsrådet konsekvent aldrig refererer de utallige udenlandske undersøgelser, der viser, at antioxidanter har en sundhedsfremmende virkning.

200 forsøg viser det modsatte

Visse naturlige stoffer (blandt antioxidanterne) har ifølge andre fagfolk netop en kolesterolsænkende virkning, og hvis det viser sig at holde stik på længere sigt, vil det utvivlsomt føre til et fald i salget af den dyrere syntetiske medicin. Derfor er både undersøgelsens formål og Ernæringsrådets konklusioner interessante: Forsøgets formål var at undersøge den kolesterolsænkende medicin Zocor´s effekt, og hvis de danske myndigheder får held med at begrænse forbruget af antioxidanter, fremmer man dermed salget af medicinalindustriens produkter.

Vitalrådet (som består af en række fagfolk med ekspertise i bl.a. vitaminer og mineraler) påpeger i en pressemeddelelse, at der er tale om vildledning af både forbrugere, presse og politikere.

"For det første er der ikke videnskabeligt holdepunkt for at hævde, at antioxidanter ikke virker. For det andet er det vildledning, når man bruger denne undersøgelse til at påstå, at antioxidanter har bivirkninger" siger Vitalrådets formand, speciallæge Claus Hancke i pressemeddelelsen.

"Det er på tide, at medierne får øjnene op for, at de bliver udnyttet i et spil. Et spil der sigter imod at kontrollere og regulere befolkningens adgang til sundhedsfremmende kosttilskud, og censurere befolkningens adgang til fri og åben information om den sundhedsfremmende effekt af disse tilskud."

Vitalrådet ligger inde med over 200 undersøgelser, som viser positiv effekt af antioxidanter.

Men flere politikere, bl.a. fødevareminister Mariann Fischer Boel, har uden at undersøge baggrunden fulgt opfordringen fra Ernæringsrådet og vil nu stramme bestemmelserne mht kosttilskud. Selv om samme minister i sommer udtalte, at der aldrig er registreret bivirkninger af kosttilskud i Danmark.

Også en læge blandt politikerne har købt argumentationen fra Ernæringsrådet: "Det aktuelle eksempel med en sandsynlig forøget sygdomsrisiko ved for stort indtag af antioxidanter viser, at der er for lidt styr på det område, siger Jørgen Winther (V) til Politiken.

Vitalrådet antyder, at der er tale om bevidst vildledning, og meget kunne tyde på det. Det er nemlig langt fra første gang Ernæringsrådet uden dokumentation forsøger at bilde offentligheden ind, at kosttilskud er farlige - det er sket adskillige gange i årenes løb.

Ernæringsrådets udfald mod kosttilskud kommer for tiden med mellemrum på ca et halvt år. I foråret gik DR's tv-avis med på vognen ved ukritisk at viderebringe rådets formand, Arne Astrups, udsagn, og kun på grund af henvendelser fra en lang række fagfolk bragte TVA nogle uger senere en udsendelse, hvori man også interviewede de eksperter, der er uenige med Astrup.

Læs mere om emnet her:

Galilei.dk om kosttilskud, medier og videnskabelige referencer

Vitalraadet

Vitalrådets referencer til over 200 undersøgelser, som viser positiv effekt af antioxidanter.

MayDay

Institut for Orthomolekylær Medicin