Kampen om nålene

Planer om akupunktur under sygesikringen uden krav om uddannelse af lægerne vækker bekymring hos akupunktørerne, men PLO forsikrer, at man vil stille de samme høje krav til lægerne som ved alle andre behandlinger

Næste år kan man måske få tilbudt akupunktur via sygesikringen hos sin praktiserende læge. De praktiserende lægers organisation, PLO, har sat punktet på ønskesedlen i forhandlingerne med Sygesikringen, og det kan betyde, at akupunktur kommer ind på linie med alt det andet lægen foretager sig - og dermed ikke længere er en ekstra ydelse, som lægen ikke får penge for. Det har hidtil lagt en forståelig dæmper på lægernes lyst til at bruge tid på akupunkturbehandlingerne.

Men idéen modtages ikke ligefrem med begejstring af de akupunktører, der ikke er læger, men har en traditionel uddannelse i akupunktur. De frygter nemlig for akupunkturens fremtid.

- Der er ikke noget forkert i, at læger udøver akupunktur. Men problemet er, at der ikke vil blive stillet krav om at de skal have en uddannelse i akupunktur, siger Gudrun Rasmussen, Danske Sygeplejerskers Selskab for Akupunktur.

- Det er uforsvarligt, at man blot fordi man er læge kan give akupunktur med fx et weekend-kursus som baggrund. Det er et fag, som i Kina er et fem-årigt universitetsstudium, og herhjemme skal akupunktørerne også have en meget grundig uddannelse, hvis de skal godkendes af PA, Praktiserende Akupunktører.

Gudrun Rasmussen forudser, at mange patienter naturligt nok vil vælge at få akupunktur hos lægen, fordi regningen her allerede er betalt via skatten. Det vil på længere sigt betyde, at man identificerer akupunktur med behandlingerne hos lægen, og det kan blive katastrofalt, mener hun.

- På tre timer kan du lære at fjerne en hovedpine med akupunktur, men du fjerner ikke årsagen, og hovedpinen kommer igen. Når mange mennesker har gjort den erfaring, får akupunkturen et ry som noget, der ikke virker bedre end en Panodil og som ikke duer til noget.

- Faget bliver ganske enkelt ødelagt. Derfor vil det være vanvittigt at slække på kravene til uddannelse, uanset om det gælder læger eller andre.

Kun fire lidelser

PLO's udspil har vakt opsigt blandt lægerne, og det vil utvivlsomt skabe røre blandt alle, der beskæftiger sig med forskning og brobygning. Både politikere og fagfolk har i årevis betonet vigtigheden af at sikre kvaliteten af komplementær behandling, netop ved at stille specifikke krav til uddannelsen hos dem, der behandler folk.

PLO ønsker akupunkturen med, fordi det vil være et incitament blandt lægerne til at bruge den, hvis de får dækket deres tidsforbrug samt udgifterne til nåle. I dag får de kun honorar for en almindelig konsultation, selv om de bruger tid på en akupunkturbehandling.

- Vi ønsker at få akupunktur anerkendt som en tillægsydelse, men vi vil ikke give akupunktur for alt muligt. Det er ikke akupunktur a la Kina - vi vil kun tage akupunkturen ind i nogle bestemte tilfælde, hvor der er evidens for, at der er en effekt, siger Jørgen Lassen, formand for PLO.

PLO afgrænser brugen af akupunktur til fire lidelser, hvor man føler sig på sikker videnskabelig grund. Det er migræne, tandsmerter, rygsmerter og kvalme, og PLO støtter sig her til en videnskabelig artikel i British Medical Journal, som i en oversigtsartikel konstaterer, at der findes rimelige beviser for virkningen. Og Jørgen Lassen forudser, at man vil spare en del på smertestillende medicin.

PLO vil ikke stille krav til lægerne om en vis uddannelse i akupunktur, men det ser Jørgen Lassen ikke som et problem.

- Vi stiller naturligvis de samme krav som ved alle andre behandlinger om at lægen skal overholde lægeloven. Hvilke kurser, han eller hun vil følge, må være op til den enkelte, ganske som ved andre ydelser, lægen tilbyder - fx kiropraktik eller samtaleterapi.

- Der er jo heller ingen restriktioner for de alternative behandlere, der udøver akupunktur. Det er jo ikke en beskyttet titel, så enhver kan i princippet kalde sig akupunktør. Og de er jo ikke underlagt lægeloven.

- Akupunktur er for os ikke en ydelse, der adskiller sig fra andre. Det er jo ikke vores tanke at favne hele den kinesiske medicin, siger Jørgen Lassen.

Hvis det lykkes for PLO at få akupunktur med som ydelse, vil det sandsynligvis få effekt fra nytår eller fra 1. april 2003.

Galilei.dk vil løbende følge sagen.