Svensk center nedlagt

Det svenske "alternativ-center" er nedlagt, men den svenske indsats inden for "komplementær og alternativ medicin" bliver nu styrket decentralt

Det svenske center (a la Vifab), "Centrum för komplementära hälsostudier", var et treårigt projekt, som nu er afsluttet. Men i Sverige arbejder man meget decentralt, så der findes stadig mange initiativer omkring forskning i alternativ behandling.

Hovedkræfterne i Örebro, John Jouper og Helena Peterson, arbejder nu videre med en uddannelse til "spa-konsulent" (en helse-uddannelse, der ikke eksisterer i Danmark, men som bygger på kinesisk medicin og på viden om idræt).

Målet med centret var at formidle information, at lave en hjemmeside, at opbygge et netværk, at lave databaser, at gennemføre seminarer samt at rådgive offentlighed, studerende, forskere og sundhedspersonale.

Dette er i vidt omfang lykkedes, og det videre arbejde i Sverige skal også fremover ske på bl.a. "Institutionen för idrott och hälsa" ved Örebro universitet, i form af øget forskning og uddannelse via en forskningsgruppe. Et informationskontor skal oprettes på Örebro läns landsting (amtsligt plan) for at tilgodese det fortsatte behov for et informations- og diskussionsforum hos såvel offentligheden som sundhedspersonalet. Desuden fortsætter arbejdet på "forskningsprofil 2" i Örebro. Link.

Sverige er på visse punkter foran Danmark, idet de medicinstuderende fx kan tage et modul om alternativ behandling, og det er Sverige, som til efteråret er vært ved den anden skandinaviske konference om alternativ behandling den 18-19 september 2003. Vil du vide mere, så se under "arrangementer".

Man kan læse mere om de svenske forhold i denne rapport i pdf-format.