Fra nåle til musik

Vifab støttede i anden runde 2001 en lang række forskningsprojekter med mindre beløb

I forbindelse med anden uddelingsrunde 2001 fik ViFAB 28 ansøgninger til et samlet beløb af 13 mio. kroner. Når pengene først blev givet langt inde i 2002, skyldes det udgiftsstop efter folketingsvalget.

Projekterne herunder fik støtte:


Fuld støtte:

Bønding, Villads - læge, Neurologisk afdeling, Centralsygehuset i Næstved

Behandling af neuropatiske smerter hos diabetikere vha. zoneterapi og neuromuskulær teknik
Projektet er støttet med et beløb på 98.000 kroner.

Damhus, Mia - cand.pharm., ernæringsterapeut, Institut for Optimal Næring
Enkorn fra jord til bord: anvendeligheden af enkorn ved hvedeoverfølsomhed. En dobbeltblindet, placebokontrolleret provokationsserie (randomiseret overkrydsningsforsøg med wash-out)
Projektet er støttet med et beløb på 244.700 kroner.

Høime Hansen, Svend - klinisk biokemiker, cand. scient., Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet
Taurins betydning ved udviklingen af diabetiske komplikationssygdomme
Projektet er støttet med et beløb på 95.000 kroner.

Wurlitzer, Winnie M. - jordemoder, Fødeafdelingen, Skejby Sygehus
Akupunktur som smertelindring og beroligelse til fødsler
Projektet er støttet med et beløb på 148.012 kroner.Delvis støtte:

Brendstrup, Eva - kultursociolog, cand.mag. et art., forskningsadjunkt, Center for Brobygning i Sundhedsarbejde
Luftvejslidelser og alternativ behandling
Projektet er støttet med et beløb på 175.000 kroner.

Hermansen, Kjeld - lektor, overlæge, dr.med., Klinisk Ernæringsforskning, Århus Amtssygehus
Fytomedicinsk behandling af type 2 diabetes og det metaboliske Syndrom: Langtidsvirkningen af naturstoffet stevisoid på blodsukker, insulin, glukagon, døgnblodtryk og lipider hos type 2 diabetikere
Projektet er støttet med et beløb på 100.000 kroner.

Holm-Jensen, Trine - sygeplejerske, ernæringsterapeut, Institut for Optimal Næring
Psykologisk sundhedsprofil, stress og steroidhormonniveau hos en gruppe postmenopausale kvinder med risiko for osteoporose
Projektet er støttet med et beløb på 70.000 kroner.

Jacobsen, Bo - psykolog, dr.phil., Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Begreberne 'det højere selv' og 'healing' i alternativ behandling: en behandlingsfilosofisk og fænomenologisk-eksplorativ undersøgelse
Projektet er støttet med et beløb på 250.000 kroner.Støtte til pilotprojekter, projektforberedelse og basisdokumentation

Bonde, Lars Ole - lektor, cand. mag., Musikterapiuddannelsen, Aalborg Universitet
Receptiv musikterapi med udskrevne cancerpatienter - en effektundersøgelse med fokus på stemning (mood) og livskvalitet. (Pilot-undersøgelse)
Projektet er støttet med et beløb på 37.000 kroner.

Burgess, Lisa von Schmalensee - mag. art., forstander
Effekten af to meditationsformer på immunfunktion, neurohormonale system, livskvalitet og livslængde hos patienter med metastaserende tyk- og tyndtarmskræft
Projektet er støttet med et beløb på 30.000 kroner.

Dalgaard, Eeva - healer, clairvoyant, billedkunstner
Kan alternativ behandling afhjælpe/bedre symptomer hos patienter med 'kronisk utilpashed'
Projektet er støttet med et beløb på 50.000 kroner.

Ehrich, Mogens - civilingeniør, statistiker, kristusterapeut
Registrering af forekommende filosofier for behandling og undervisning hos medlemmer i Landsforeningen NaturSundhedsrådet med speciel interesse for den spirituelle synsvinkel
Projektet er støttet med et beløb på 30.000 kroner.

Lynge, Birgit - cand.phil., musikterapeut
Lærkesang. Et udviklingsprojekt med sang og musisk personlighedsudvikling til mestring og heling under efterbehandling af kræftramte
Projektet er støttet med et beløb på 30.000 kroner.

Schroeder, Joan - healer/clairvoyant, underviser og forfatter
Projekt SINDSRO
Projektet er støttet med et beløb på 30.000 kroner.

Skov, Vibeke - privatpraktiserende psykolog, cand.psyk., Institut for Kunstterapi
Omkodning af forladthedsgebærder ved brug af kunstterapeutiske metoder
Projektet er støttet med et beløb på 30.000 kroner.