Astrup farligere end kosttilskud

Arne Astrups afgang hilses velkommen af mange - nu mangler de danske myndigheder blot at tage konsekvensen af hans mangeårige misinformation om kosttilskud. Vil politikerne erkende, at de også på dette felt er blevet ført bag lyset?

Sukker og fedme er igen på avisernes forsider, og Ernæringsrådets formand, Arne Astrup (AA), er gået af. Hans troværdighed krakelerede, da hans roller og kasketter blev for spraglede for både befolkning og politikere.

Men der er også andre områder, hvor AA har vildledt presse, politikere og befolkning. Nemlig hans regelmæssige udfald mod vitaminer og mineraler. Han og Ernæringsrådet har - uden at ret mange har fattet mistanke - løjet, misfortolket og fortiet til den store guldmedalje, så at mange i dag tror, at vitaminer/antioxidanter er det rene gift.

Dette er let at verificere, hvis man ser på misforholdet mellem de videnskabelige artiklers originaltekst og AA's udtalelser til pressen i de senere år. Galilei.dk har samlet nogle eksempler, som er lagt ud på en særlig hjemmeside, www.kost.galilei.dk. I modsætning til hvad AA har påstået, er der ikke videnskabeligt belæg for at tro, at kosttilskud skulle være farlige - tværtimod kan eksperterne fremlægge hundreder af videnskabelige artikler, der viser, at de er gavnlige. Mere om dette følger.

Spørgsmålet er nu, om medier og politikere også tager konsekvensen af dette. Indtil nu har medierne koncentreret sig om hans inhabilitet omkring sukkeret. Før jul lykkedes det Astrup og Ernæringsrådet at starte en politisk offensiv mod kosttilskud, støttet af bl.a. fødevareministeren og Venstres Jørgen Winther. Vil politikerne nu erkende, at de også på dette felt er blevet ført bag lyset?

De læger og andre, der offentligt kritiserer AA bliver nu truet med sagsanlæg, men det er kun toppen. Tidligere er flere - via AA's position og forbindelser - blevet ramt på deres levebrød, fx da læge Carsten Vagn Hansen blev gået som konsulent på Helse.

Men kritikken af AA er ikke just uberettiget. Hans måde at fortolke forskningsresultater på er taget på kornet i JP 280103 af læge Knud Flytlie:

AA skrev i Ugeskrift for Læger (Ufl) i 1992, at det var fedtet i kosten, der førte til overvægt, og at vi skulle nedprioritere vor angst for kulhydrater med henvisning til en artikel i et engelsk lægetidsskrift. Ved nærmere kontrol viste det sig imidlertid, at overskriften på denne artikel lød: "Eat less sugar" eller "Spis mindre sukker." Jeg skrev til Ufl, om det ikke var en vildledning af den danske lægestand, at AA "oversatte" denne titel med noget der ligner "Spis løs af sukker". (UfL svarede aldrig).

En række læger og andre fagfolk har i flere år forsøgt at gøre opmærksom på AA's utroværdighed, men er ikke blevet taget alvorligt. Dels fordi de åbenbart i pressens øjne ikke er lige så "gode" kilder som den velestimerede formand for Ernæringsrådet - dels fordi de, der er uenige med AA ofte får at vide, "at de jo har interesser i helsebranchen".

Ingen har tilsyneladende interesseret sig for, hvilke interesser AA & Co varetager, eller hvad det vil betyde på længere sigt, hvis det viser sig, at flere og flere får gavn af at bruge naturlige produkter, som er uinteressante for medicinalindustrien, for de ikke kan patenteres.

Gode resultater med brug af fx antioxidanter kunne betyde, at markedet for patenteret, receptpligtig medicin med tilhørende bivirkninger blev mindre. Megen af den forskning, AA aldrig omtaler, peger i denne retning, selv om forskerne langtfra har fundet de endelige svar. Og der er internationalt stærke kræfter, der ikke ønsker at fremme denne udvikling.

Follow the money, så enkelt er det! Medicinalindustrien er vores største ekeporterhverv, og når Arne Astrup eller pressen taler om "helsekostindustriens økonomiske interesser", kan man kun le eller græde. Den danske helsekostbranche (ca 30 virksomheder) omsætter tilsammen for ca 2 milliarder kroner om året. I medicinalindustrien omsatte blot de tre største for 33 milliarder kr i år 2000. (Novo Nordisk, Nomeco og H. Lundbeck).

Giv venligst informationerne fra Galilei.dk videre til så mange som muligt!