Alternativ behandling
lægekunst under forandring

Af Jesper Madsen

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Indholdsfortegnelse:

Forord af læge Carsten Vagn Hansen

Forfatterens forord: Ud af blindgyden

1. Danskerne bliver alternative
Hvorfor og hvor meget
Den svære definition
Zoneterapi er nr. 1
Den alternative medicin

2. De to sundhedsvæsener
Den skandinaviske model
Fundamentalister i begge lejre
Samarbejde og forsigtighed
Dialogen i Sundhedsstyrelsen
Offentlig brobygning

3. Den alternative sundhedskultur - dialog, myter og fordomme
Frelsthed og fremskridt
Myternes holdeplads
Forbruger-tips i den alternative jungle

4. Forskning i alternativ behandling
Penge at spare
Fokus på kræft
Samarbejde i EU-regi

5. Sundhed, sygdom og patientroller
Moderne vestlig medicin
Den alternative opfattelse
Vandene skiller
Den aktive patient

6. Akupunktur - nålenes historie
Europæerne bliver nysgerrige
Den franske forbindelse
Akupunktur i Danmark
Hvordan foregår akupunktur?
Teorien bag kinesisk akupunktur
Akupunktur i vestlig videnskab
Omfattende dokumentation
Akupunkturens status i dag

7. Zoneterapi - danskernes favorit
Hvordan foregår en behandling?
Zoneterapi og dansk forskning
Et forsøg med problemer

8. Healing - at blive hel
Fokus på energiplanet
Healing i praksis
Forskning i fjernhealing

9. Klassisk Homøopati
Besynderlig kemi
Diagnosen tager tid
Potenserede lægemidler
Udbredt uden for Danmark
Behov for mere forskning
Dansk kvalitativ forskning

10. BODYnamic og de kloge muskler
Fokus på ressourcerne
Muskler i farver
Modeller i BODYnamic
Analyse og samtale
Forskning i psyke og muskler

11. Verdensbillede og videnskab
Den kætterske viden
Krager i grænselandet
Den videnskabelige stopklods
Sundhedssystemer og paradigmer

12. Forskningsmetoderne i fokus
Placebo-effekten
Kritik af den randomiserede kliniske undersøgelse
Zoneterapi som eksempel
Kvalitative metoder
Den skæve formidling

13. Hvordan og hvorfor? - på besøg i det dårlige selskab
Den glemte videnskab
Celler som radiomodtagere
Biologisk information
Moderne fysik og energistrømme
Jævnstrøm og helbredelse

14. Mod nye teorier
På næste etage

Litteratur og adresser

Stikordsregister

Der er noter i slutningen af hvert kapitel, bl.a. mange videnskabelige referencer.

Email