Patienterne ønsker samarbejde mellem sundhedsvæsenet og det alternative

Næste år vil et nyt udtryk blive brugt mere og mere i diskussionerne om alternativ behandling, nemlig ”Integrative Medicine” eller IM – kort fortalt en kombination af konventionelle og alternative metoder.

ECIM logoBetegnelsen IM bliver allerede brugt på de internationale konferencer om alternativ behandling, og mange forskere mener, at tiden er løbet fra ordet ”alternativ”. For det første er historisk set lidt belastet, da det sender et signal om at man foretrækker noget uden for sundhedsvæsenet. Dette stemmer ikke med virkeligheden, idet de fleste mennesker bruger både lægen og den alternative behandler. For det andet mener fagfolkene, at det er den mest frugtbare og farbare vej fremover at udnytte det bedste fra de to verdener ved at samarbejde.

Jeg blev igen mindet om det, da jeg læste et nyhedsbrev fra ELIANT, en europæisk NGO for antroposofiske initiativer. De fortæller, at mellem 60 og 70 % af alle europæiske patienter gør brug af naturmedicin sammen konventionelle behandlinger – med eller uden deres læges vidende.

Her refererer de til en undersøgelse fra 2009, som viser, at behandlinger med naturmedicin er langt mere på linje med, hvad patienterne forventer af en effektiv behandling. Og ikke mindst viser undersøgelsen, at patienterne ønsker en kombination af konventionelle og alternative metoder.

Hvis du er interesseret, kan du læse undersøgelsen her.

 

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev