CAMbrella gør status

Der er brug for europæisk fokus på alternativ behandling, lyder det i anbefalingerne fra et europæisk forskningsnetværk, CAMbrella. Der bør oprettes et forskningscenter i EU regi, mener forskerne.

Hermed pressemeddelelse (pdf), der bl.a. fortæller
– at halvdelen af EU-borgerne bruger alternativ behandling
– at de videnskabelige data på området er yderst begrænsede
– at området håndteres vidt forskelligt i de 27 medlemslande
– at der skal være fokus på befolkningens sundhed og sikkerhed

Vifab bliver lukket

“Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse meddeler, at Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling lukkes pr. 1. januar 2013, og en del af opgaverne overføres til Sundhedsstyrelsen.”

Så blev bisættelsen altså annonceret. Ikke overraskende, for debatten om alternativ behandling (KAM) har været minimal de senere år, og der findes ikke et organiseret politisk pres som i 1998, da Folketinget fik en dosis alternativ behandling og Vifab blev vedtaget.

Regeringen vil altså spare på et område, der hele tiden har været underprioriteret hos mange politikere (især på venstrefløjen). Vifab har reelt aldrig haft de penge, der skulle til for at opfylde formålet, men medarbejderne har formået at gå på vandet i 11½ år. Tak for det!

Vifab har sat sit fingeraftryk på debatten. Flere og flere accepterer i dag KAM – ikke ukritisk, men som et område, der bør have opmærksomhed og hvor borgernes ønsker og adfærd skal tages alvorligt. Holdningerne har rykket sig meget, men spørgsmålet er nu, om fremskridtet har slået rødder, eller om Vifabs nedlæggelse vil bombe os tilbage til 90’ernes fordomsfulde og primitive skyttegravskrig.

Mon nogen starter en underskriftsindsamling i protest? Måske. Men det nytter næppe. Jeg er enig med Kisser Bjerregård, der i Vifabs kommentartråd skriver at ”Den organisering og viden ikke må gå tabt”. Det er især organiseringen/netværket, der er grund til at tage hånd om. Jeg er ikke så bekymret for den indsamlede viden, det skal nok blive anbragt på en eller anden hjemmeside under Sundhedsstyrelsen.

Desuden findes der uden for Danmarks grænser langt større mængder viden om KAM, og her er samarbejdet støt stigende. Jeg deltager selv i et EU-projekt, CAMbrella.eu, som er i gang med at kortlægge KAM situationen i Europa, og her er adgangen til viden et vigtigt punkt. I andre lande er KAM langt mere accepteret, også blandt læger og myndigheder.

Fra i dag går de alternative organisationer sikkert i tænkeboks, og det samme gør en hel del læger, forskere og andet godtfolk. Uanset de beskedne midler og en stram styring fra lægers og embedsmænds side, kommer vi til at mangle et fokuspunkt for mennesker og informationer.

For brugerne er det vigtigt at huske, at man hverken behøver føle sig anderledes eller udenfor, fordi man vælger at bruge alternativ behandling. Hvis man hæver sig op og ser ud over hele Europakortet, finder man nemlig ca. 100 millioner mennesker, der gør det samme.

Der kommer ikke til at stå RIP på din gravsten, Vifab. Dertil er vi for mange, der forholder os til borgernes ønsker og valg.

Jesper Madsen, RESCOMM / Galilei.dk.   Ansat på Vifab i startfasen.

Læs om det på Vifabs hjemmeside her

Tilskud til akupunktur hos RAB behandlere

Fra 1. januar er det muligt at fÃ¥ tilskud til akupunkturbehandling hos Sygeforsikringen “danmark”, hvis akupunktøren er Registeret Alternativ Behandler (RAB). Dette blev vedtaget 17. november af delegeretforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed.

Reglerne fremgÃ¥r af “danmark”s hjemmeside:

“For akupunkturbehandling – efter en stillet lægelig diagnose – ydet af Registreret Alternativ Behandler med bestÃ¥et eksamen som akupunktør ydes tilskud som det fremgÃ¥r nedenfor”. Se http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?ID=750

Læs mere om RAB-ordningen her:

http://www.sst.dk/Tilsyn%20og%20patientsikkerhed/Alternativ%20behandling/Registreringsordning/Krav.aspx

Stud. med’er har kendskab til KAM

Et overraskende stort antal medicinstuderende ved KU har viden om én eller flere former for KAM, og de har dels prøvet det på egen krop, dels vil de gerne anbefale fx kosttilskud, akupunktur og zoneterapi. Kvinderne var mest positive, de ældre studerende mindst positive. Det viser en undersøgelse fra 2008 foretaget af MIKAM, de studerendes interessegruppe vedr. KAM.

Læs mere her i Ugeskrift for Læger

Har du input til Europakortet?

Om tre år har vi et omfattende ”landkort” over stort set alt vedr. KAM i Europa. Landkortet er ved at blive tegnet via CAMbrella, et stort EU-projekt, hvor jeg sidder i kommunikations-teamet. (www.CAMbrella.eu)

Som led i mit arbejde er jeg ved at få overblik over relevante ”interessenter”, dvs organisationer med en eller anden interesse i KAM. Og her kan I medvirke til at øge kvaliteten af landkortet ved at sende mig informationer om de organisationer I kender i andre lande (de danske kender jeg). Det kan være fx:

• Organisationer for behandlere/udbydere af KAM
• Paraplyorganisationer for samme
• NGO’er med fokus på KAM
• Forbrugerorganisationer
• Patientforeninger
• Medier, fx hjemmesider med fokus på KAM

Altsammen gerne med email på en relevant kontaktperson, hvis det er muligt.

På forhånd tak for hjælpen! Her er min email

Venlig hilsen
Jesper Odde Madsen, CAMbrella

Nyt input til sundhedsdebatten

Bogen “Sund skepsis og sund fornuft”, udkommer fredag d. 26. marts. Bogen indeholder bidrag fra 17 danske læger, der diskuterer en række af lægevidenskabens fasttømrede sandheder. Hensigten med bogen er at fremme en mere nuanceret og konstruktiv sundhedsdebat.

Bogen er redigeret af forskeren Lasse Skovgaard, og den kommer ind på emner som mælk, kosttilskud, kalorier, p-piller, mikrobølger, antibiotika m.fl. Bogens læger forklarer hvorfor videnskabelige konventioner, økonomiske interesser og fastgroede opfattelser kan stå i vejen for en konstruktiv debat om danskernes sundhed.

Bogen kan købes hos boghandlere, Coop-butikker, via Forlaget Hovedland eller hos net-boglader

2009: Små fremskridt – og et stort tab

Så skiftede vi årstal, på forsiden af aviserne og i vores kalender. Egentlig bare noget teknisk, men alligevel en lejlighed til at se tilbage – og frem.

2009 har ikke budt på større samfundsmæssig interesse for alternativ behandling. Tværtimod kunne man på konferencen ”Dansk forskning i alternativ behandling” høre formanden for ViFABs bestyrelse, professor Jens Chr. Djurhuus, sige: ”Det ser desværre ikke ud til, at der fremover er økonomi til yderligere forskning. Vi oplever det lidt som om vi går rundt og sætter dækstolene på Titanic på plads, men man har da lov til at håbe…”

I 2010 ser det ikke meget bedre ud. Ser man på finansloven, kan Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling overleve, men stadig ikke med en økonomi, der reelt sætter centret i stand til at varetage sin mission. Og når det gælder tilskud til forskningsprojekter, er der kun afsat sølle 1 million kroner til deling mellem ansøgerne.

Men internationalt er der godt nyt: Januar 2010 starter CAMbrella, som undertegnede selv deltager i. Derfor ikke en journalistisk behandling af emnet, blot følgende:

16 forskningsinstitutioner fra 12 lande skal i de kommende tre år skabe et ”landkort” over Europas tilstand hvad angår KAM, komplementær og alternativ medicin. Projektet er finansieret af EU-kommissionens 7. rammeprogram, FP7. www.CAMbrella.eu

Forsker i modvind

Nok om det. Det er let at begynde med alt det faktuelle – noget andet er, når begivenhederne bliver personlige.

I 2009 mistede jeg en god ven, og forskningen i alternativ behandling én af sine hovedkræfter: en livsglad, engageret og kompetent kvinde. Laila Launsø døde 28. september af galdekræft, og meddelelsen om hendes død kom som et chok, ikke mindst for de af os, der var sammen med hende på en konference i juni måned. Hun blev kun 62 år.

Det føles helt uvirkeligt at omtale Lailas baggrund og kvaliteter i datid. Hun var en internationalt respekteret sociolog, som siden 70’erne gennemførte en lang række forskningsprojekter især om brugernes forhold til alternativ behandling. Desuden var Laila én af hovedkræfterne bag etableringen af ViFAB i 2000.

Brugernes erfaringer har altid stået i skyggen af den kliniske effektforskning, og Laila arbejdede utrætteligt på at inddrage disse erfaringer i sin forskning. Og det til trods for en strid modvind fra den etablerede lægevidenskab – i en periode fik mange læger nærmest forhøjet blodtryk, blot de hørte hendes havn. Da hun fik sin doktorgrad i 1996, skete det heller ikke uden stor modstand fra etablerede videnskabelige kredse.

Anerkendelse i Norge

Laila har gennem sit arbejde forsøgt at slå hul på myten om, at der kun eksisterer én acceptabel forskningsmetode på det sundhedsfaglige område – nemlig lodtrækningsforsøget (RCT). Hun mente derimod, at man altid bør vælge sin metode ud fra det, man vil undersøge, og derfor er også kvalitative forskningsmetoder nyttige, netop når det drejer sig om at indhente ny viden om behandlinger, hvor mange og ofte ukendte faktorer spiller ind.

Det danske forskningsmiljø viste aldrig større interesse for at udnytte Lailas viden og engagement, men det gjorde hendes norske kolleger til gengæld. Siden 2001 tilbragte hun halvdelen af sin arbejdstid på NAFKAM i Tromsø (det norske forskningscenter for alternativ behandling). Desuden var hun de seneste år ansat som forskningskonsulent i Scleroseforeningen i Danmark, hvor hun arbejdede med et projekt vedr. brobygning mellem etablerede og alternative behandlere.

Laila er forfatter/medforfatter til (mindst) 27 bøger og 171 videnskabelige artikler, men det giver ikke mening her at opremse alle hendes publikationer og ansættelser.

Laila vil altid være i mine tanker som et dejligt menneske og en innovativ, nysgerrig forsker, der ikke var bleg for at sætte endnu mere styrke ind, når vejen frem viste sig at gå op ad bakke.

Vi savner dig og mangler dig, men håber, at nye unge kræfter vil fortsætte hvor du slap.

Jesper Madsen

 

Europæisk “paraply” skal kortlægge KAM

Galilei’s webmaster Jesper Odde Madsen deltager de næste tre år i et projekt, der skal beskrive situationen for alternativ behandling i Europa.

Mere end 100 millioner EU-borgere bruger regelmæssigt alternativ behandling. Ikke desto mindre har området haft svære vilkår for videnskabeligt samarbejde og finansiering af forskningen, sammenlignet med konventionel medicinsk forskning.

Et nyt europæisk samarbejde vil skabe et ”landkort”, der skal vejlede EU i forhold til fremtidens forskning og samarbejde omkring alternativ behandling i Europa. “CAMbrella”, som projektet er blevet døbt, skal løbe over tre år og har fået 1,5 mill euro i støtte fra EU-kommissionen. Navnet symboliserer et paraply-samarbejde med fokus på CAM (Complementary and Alternative Medicine).

CAMbrella starter 1. januar 2010 og omfatter 16 forskningscentre fra 12 lande. Fra Danmark deltager Syddansk Universitet, hvor den danske del af projektet koordineres af professor Helle Johannessen, Institut for Sundhedstjenesteforskning.

– Vores mÃ¥l er at opbygge et forskningsnetværk, der skal samle eksisterende viden om alternativ behandling i Europa med henblik pÃ¥ at afdække fremtidige behov for forskning. De otte arbejdsgrupper vil fokusere pÃ¥ bl.a. terminologi, lovgivning, befolkningens og brugernes holdninger og behov, samt alternativ behandlings status i sundhedsvæsenerne i de europæiske lande, siger Helle Johannessen. Hun er leder af den internationale arbejdsgruppe, der skal indsamle viden om holdninger og forventninger hos borgerne i Europa.

Fra SDU deltager desuden professor og sundhedsøkonom Jan Sørensen. Han er med i en anden arbejdsgruppe, som skal kortlægge karakteren af de behandlinger, der tilbydes af såvel læger som alternative behandlere. Den tredje dansker i projektet er kommunikationsrådgiver og journalist Jesper Odde Madsen, som deltager i den gruppe, der varetager kommunikation og formidling i CAMbrella.

– EU-støtten til CAMbrella er resultatet af flere Ã¥rs indsats via en række europæiske initiativer og organisationer, som har arbejdet pÃ¥ at sætte alternativ behandling pÃ¥ den europæiske dagsorden. Projektet skal give os en omfattende indsigt i den aktuelle status for alternativ behandling i Europa, sÃ¥dan at vi kan fÃ¥ et godt afsæt for fremtidig forskning og samarbejde, siger Helle Johannessen.

Projektets koordinator er Dr. Wolfgang Weidenhammer, Centre for Complementary Medicine Research, Technische Universität, München. Udover forskere fra en række europæiske universiteter, tilknyttes CAMbrella et rådgivningspanel med repræsentanter fra bl.a. patientorganisationer, alternative behandlere, sundhedsmyndigheder og forbrugere. Det er den hidtil største satsning fra Europakommissionen i forhold til forskning med fokus på alternativ behandling, og det sker i regi af det 7. rammeprogram, FP7.

Hjemmeside: www.cambrella.eu

Vil du vide mere:
Helle Johannessen: hjohannessen@health.sdu.dk
– eller Jesper, via “kontakt” her i højre spalte.

Laila Launsø er død

Nekrolog

Mod strømmen – med energi og livsglæde

Lægefaglige forhold og alternativ behandling er ikke begreber, man til daglig forbinder med hinanden. Men når det gælder forskning i sundhed, er det en anden sag.
I september 2009 mistede forskningen i alternativ behandling én af sine hovedkræfter – en livsglad, engageret og kompetent kvinde. Laila Launsø, dr.scient.soc., Hvalsø, døde 28. september af galdekræft, og meddelelsen om hendes død kom som et chok, ikke mindst for de af os, der kendte hende og var sammen med hende på en konference i juni.

Hun blev kun 62 år og efterlader sig sin mand, Olaf Rieper, samt tre sønner og fire børnebørn. Det føles helt uvirkeligt at omtale Lailas baggrund og kvaliteter i datid. Hun var en internationalt respekteret sociolog, som siden 70’erne gennemførte en lang række forskningsprojekter især om brugernes forhold til alternativ behandling.

Desuden var hun én af hovedkræfterne bag etableringen af Videns og Forskningscenter for Alternativ Behandling i år 2000. Hun ønskede gennem sit arbejde at bygge bro mellem det konventionelle sundhedsvæsen og alternativ behandling, og hun opfordrede både læger og alternativ behandlere til øget samarbejde – noget, som står højt på patienternes ønskeseddel.

Brugernes erfaringer har altid stået i skyggen af den kliniske effektforskning, og Laila arbejdede utrætteligt på at inddrage disse erfaringer i sin forskning. Og det til trods for en strid modvind fra det videnskabelige establishment – i 90’erne var hun blandt mange læger og forskere særdeles upopulær. Den videnskabelige strid kom også til udtryk, da hun efter en del diskussion fik sin doktorgrad i 1996. Disputatsen har titlen: “Det alternative behandlingsområde: Brug og udvikling, rationalitet og paradigmer”.

Hun har gennem sit arbejde forsøgt at slå hul på myten om, at der kun eksisterer én acceptabel forskningsmetode på det sundhedsfaglige område – nemlig lodtrækningsforsøget (RCT). Hun mente derimod, at man altid bør vælge sin metode ud fra det, man vil undersøge, og derfor er også kvalitative forskningsmetoder nyttige, netop når det drejer sig om at indhente ny viden om behandlinger, hvor mange og ofte ukendte faktorer spiller ind. Laila er forfatter/medforfatter til (mindst) 27 bøger og 171 videnskabelige artikler, men det giver ikke mening her at opremse alle hendes publikationer og ansættelser.

Det danske forskningsmiljø viste aldrig større interesse for at udnytte Lailas viden og engagement, og derfor arbejdede hun siden 2001 som seniorforsker og projektleder ved NAFKAM (det norske forskningscenter for alternativ behandling) på det medicinske fakultet på Universitetet i Tromsø.

Her var hun gennem de sidste 10 år med til at opbygge et internationalt anerkendt forskningsmiljø inden for komplementær og alternativ medicin. Desuden var hun de senere år deltidsansat som forskningskonsulent i Scleroseforeningen i Danmark, hvor hun arbejdede med et projekt vedr. brobygning mellem etablerede og alternative behandlere.

Laila vil altid være i mine tanker som et dejligt menneske og en innovativ, nysgerrig forsker, der ikke var bleg for at sætte endnu mere styrke ind, når vejen frem viste sig at gå op ad bakke. Vi savner dig og vi mangler dig, men håber, at nye unge kræfter vil fortsætte, hvor du slap.

Jesper Madsen

Forskningen har brug for en redningsflåde

Vifab minder lidt for meget om Titanic, men der mangler hverken visioner eller resultater i den danske forskning i alternativ behandling

– Det ser desværre ikke ud til, at der fremover er økonomi til yderligere forskning. Vifab er nede pÃ¥ 3,5 ansatte, og det ligner en afvikling. Vi oplever det lidt som om vi gÃ¥r rundt og sætter dækstolene pÃ¥ Titanic pÃ¥ plads, men man har da lov til at hÃ¥be…

Sådan lød det fra formanden for Vifabs bestyrelse, professor Jens Chr. Djurhuus på konferencen ”Dansk forskning i alternativ behandling”, arrangeret af forskergruppen CCESCAM , Syddansk Universitet (SDU).

Vifab gav i 2004 10 mio kr til to tværfaglige forskergrupper, CCESCAM på SDU og Kufab på Københavns Universitet, og konferencen var en status over arbejdet i de fem år. Nu er pengene brugt, og kun CCESCAM ser ud til at fortsætte med forskningen.

Jens Chr. Djurhuus kunne berette om øget forbrug og interesse for komplementær og alternativ medicin (KAM) – og om en øget samfundsinteresse for at vurdere KAM.

– EnkeltstÃ¥ende forskningsprojekter har vist sig ikke at være sÃ¥ produktive, mens de tværfaglige forskergrupper har produceret mere interessante resultater, sagde han.

Arne Rolighed, direktør i Kræftens Bekæmpelse, har imidlertid store forhåbninger til en dansk forskningsindsats på området.

– Vifab har gjort det godt for beskedne midler. De har stimuleret interessen og forskningen, og de har gjort en indsats for at bygge bro, sagde Arne Rolighed.

– Nu er der brug for strategisk forskning, og jeg foreslÃ¥r, at Vifab forsøger at skabe nogle partnerskaber mellem universiteter, klinikker og alternative behandlere. Vejen frem for Vifab kunne være at fÃ¥ 1-3 ph.d. studerende tilknyttet, og desuden bør de have penge til at lave nogle metaanalyser (kritisk oversigt over forskning inden for et givet omrÃ¥de).

Rolighed mener, at politikerne bør afsætte penge i form af et puljebeløb til strategisk forskning, men erkender, at det bliver svært at realisere.

© Jesper Odde Madsen 2009

CCESCAM: Centre for Cross-disciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine, Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling. Se www.ccescam.dk

Vifab: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. www.vifab.dk

Kufab: Københavns Universitets forskergruppe vedrørende alternativ behandling (under afvikling).
www.kufab.dk