Sundhedspersonale smides ud af RAB-ordningen.

Fremtids-scenariet:
– Jeg vil gerne give dig zoneterapi, men du skal vide, at jeg ikke må være registreret som alternativ behandler under RAB-ordningen, så du har ingen garanti for min faglige baggrund. Jeg må ikke være med i RAB, fordi jeg er sygeplejerske. Men jeg kan godt komme med i RAB-ordningen – så skal jeg bare opgive min autorisation som sygeplejerske…

Sundhedspersonale med autorisation må fra 1. september 2014 ikke være omfattet af RAB-ordningen. Det skyldes at én eller anden har gjort Sundhedsstyrelsen opmærksom på lovteksten, hvor der står:

Stk.2. En alternativ behandler defineres i denne lov som en person, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet. (…)  Se hele lovteksten her

Det betyder juridisk set, at ingen kan være autoriseret og RAB-registreret samtidig, uanset hvor veluddannede de måtte være som fx læge eller sygeplejerske.  Men det var ifølge lovens “mor”, Birthe Skaarup, slet ikke hensigten, da man i sin tid (2004) udarbejdede lovteksten.

Hvem gavner denne henvisning til lovens bogstav?
Næppe de patienter, der gerne vil sikre sig veluddannede behandlere…

Sidste nyt: Sundhedsstyrelsen har indset, at deres tidsfrist for en krævet afregistrering af autoriserede sundhedspersoner pr 1. september er for kort og meddeler, at tidsfristen derfor er udsat til 1. april 2015.

 

Sundhedsstyrelsen får kritik fra flere sider

DR havde 17. januar et indslag om nedlæggelsen af Vifab med udgangen af 2012, fulgt af en artikel på deres hjemmeside.
Sundhedsstyrelsen kritiseres af bl.a. Gigtforeningens direktør, Lene Witte, og Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti.
vifab
Se artiklen her

Vifab havde i perioden 2000-2012 til huse her på Jens Baggesens vej i Aarhus =>
(Foto: Jesper Madsen)

Hjemmeside for alternativt interesserede

Alternative Behandlere Net er titlen på et nyt web-projekt, søsat af Gitte Damgård.
ab-net

Her vil du kunne finde behandlere, terapeuter, kunstnere, forfattere, bøger, skoler og uddannelser, arrangementer, foreninger og rådgivning om emner inden for det alternative område.

Som behandler/terapeut/skole/forening/webshop osv. vil du kunne oprette dig selv med link til din hjemmeside, og du vil kunne finde kolleger, rådgivning, informationer om messer og meget andet.

Kig forbi siden her – den er startet i oktober 2013.

Nyt alternativt e-magasin

Nyt e-magasin på gaden (det må vel nærmere hedde “i skyen”):

AlternativSund.
Magasinet er annoncefinansieret og udkom første gang den 20. oktober 2013. Emnerne er krop, sundhed, alternativ behandling, spiritualitet, personlig udvikling, livsstil, skønhed og mad & drikke. Ansvarshavende redaktør og udgiver er Rikkecori Marcussen.

Lovgivningen – en stor udfordring

Artiklerne her vil af og til være på engelsk, fx denne:

Legal aspects – a crucial issue

CAMbrella can provide important input for countries facing legal challenges. Thus, this was an important part of the final CAMbrella conference for Belgian and Portuguese participants

In Belgium, the legal situation of CAM is at a critical stage, and at the conference the participants from the country were listening attentively.

“For us the CAMbrella results are very important. We are building a united Belgian group of CAM organisations in order to strengthen the cooperation and convince the minister of Health of the qualities of CAM, Sieglinde Oliviers, representing Liga Homeopathica Classica.

“Unfortunately the academic medical society in Belgium is very critical towards CAM. We try to unite both kinds of CAM practitioners in one professional organisation, but the medical doctors practicing CAM don’t want to cooperate with non-medical CAM practitioners because they fear that they will not be taken seriously by the medical society.

In the forthcoming months Portugal will be regulating several CAM therapies, and this is a challenge for both practitioners and government.

“This was a very interesting conference, not only regarding the topics addressed but also with regard to the level of commitment that everyone showed. And I think that the networking moments provided were very important”, says Frederico Carvalho, Instituto de Medicina Tradicional, Portugal.

“We strongly believe that this is a good opportunity to collaborate, and if one EU country, such as Portugal, regulates CAM in a way that fulfils the wishes and interests of the European CAM community, this can be useful for other EU countries as well” Carvalho says.

“Thus we hope that the CAMbrella findings can provide our parliament members and professional bodies with the most up to date information regarding CAM.

CAMbrella gør status

Der er brug for europæisk fokus på alternativ behandling, lyder det i anbefalingerne fra et europæisk forskningsnetværk, CAMbrella. Der bør oprettes et forskningscenter i EU regi, mener forskerne.

Hermed pressemeddelelse (pdf), der bl.a. fortæller
– at halvdelen af EU-borgerne bruger alternativ behandling
– at de videnskabelige data på området er yderst begrænsede
– at området håndteres vidt forskelligt i de 27 medlemslande
– at der skal være fokus på befolkningens sundhed og sikkerhed

Vifab bliver lukket

“Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse meddeler, at Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling lukkes pr. 1. januar 2013, og en del af opgaverne overføres til Sundhedsstyrelsen.”

Så blev bisættelsen altså annonceret. Ikke overraskende, for debatten om alternativ behandling (KAM) har været minimal de senere år, og der findes ikke et organiseret politisk pres som i 1998, da Folketinget fik en dosis alternativ behandling og Vifab blev vedtaget.

Regeringen vil altså spare på et område, der hele tiden har været underprioriteret hos mange politikere (især på venstrefløjen). Vifab har reelt aldrig haft de penge, der skulle til for at opfylde formålet, men medarbejderne har formået at gå på vandet i 11½ år. Tak for det!

Vifab har sat sit fingeraftryk på debatten. Flere og flere accepterer i dag KAM – ikke ukritisk, men som et område, der bør have opmærksomhed og hvor borgernes ønsker og adfærd skal tages alvorligt. Holdningerne har rykket sig meget, men spørgsmålet er nu, om fremskridtet har slået rødder, eller om Vifabs nedlæggelse vil bombe os tilbage til 90’ernes fordomsfulde og primitive skyttegravskrig.

Mon nogen starter en underskriftsindsamling i protest? Måske. Men det nytter næppe. Jeg er enig med Kisser Bjerregård, der i Vifabs kommentartråd skriver at ”Den organisering og viden ikke må gå tabt”. Det er især organiseringen/netværket, der er grund til at tage hånd om. Jeg er ikke så bekymret for den indsamlede viden, det skal nok blive anbragt på en eller anden hjemmeside under Sundhedsstyrelsen.

Desuden findes der uden for Danmarks grænser langt større mængder viden om KAM, og her er samarbejdet støt stigende. Jeg deltager selv i et EU-projekt, CAMbrella.eu, som er i gang med at kortlægge KAM situationen i Europa, og her er adgangen til viden et vigtigt punkt. I andre lande er KAM langt mere accepteret, også blandt læger og myndigheder.

Fra i dag går de alternative organisationer sikkert i tænkeboks, og det samme gør en hel del læger, forskere og andet godtfolk. Uanset de beskedne midler og en stram styring fra lægers og embedsmænds side, kommer vi til at mangle et fokuspunkt for mennesker og informationer.

For brugerne er det vigtigt at huske, at man hverken behøver føle sig anderledes eller udenfor, fordi man vælger at bruge alternativ behandling. Hvis man hæver sig op og ser ud over hele Europakortet, finder man nemlig ca. 100 millioner mennesker, der gør det samme.

Der kommer ikke til at stå RIP på din gravsten, Vifab. Dertil er vi for mange, der forholder os til borgernes ønsker og valg.

Jesper Madsen, RESCOMM / Galilei.dk.   Ansat på Vifab i startfasen.

Læs om det på Vifabs hjemmeside her

Tilskud til akupunktur hos RAB behandlere

Fra 1. januar er det muligt at fÃ¥ tilskud til akupunkturbehandling hos Sygeforsikringen “danmark”, hvis akupunktøren er Registeret Alternativ Behandler (RAB). Dette blev vedtaget 17. november af delegeretforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed.

Reglerne fremgÃ¥r af “danmark”s hjemmeside:

“For akupunkturbehandling – efter en stillet lægelig diagnose – ydet af Registreret Alternativ Behandler med bestÃ¥et eksamen som akupunktør ydes tilskud som det fremgÃ¥r nedenfor”. Se http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?ID=750

Læs mere om RAB-ordningen her:

http://www.sst.dk/Tilsyn%20og%20patientsikkerhed/Alternativ%20behandling/Registreringsordning/Krav.aspx

Stud. med’er har kendskab til KAM

Et overraskende stort antal medicinstuderende ved KU har viden om én eller flere former for KAM, og de har dels prøvet det på egen krop, dels vil de gerne anbefale fx kosttilskud, akupunktur og zoneterapi. Kvinderne var mest positive, de ældre studerende mindst positive. Det viser en undersøgelse fra 2008 foretaget af MIKAM, de studerendes interessegruppe vedr. KAM.

Læs mere her i Ugeskrift for Læger

Har du input til Europakortet?

Om tre år har vi et omfattende ”landkort” over stort set alt vedr. KAM i Europa. Landkortet er ved at blive tegnet via CAMbrella, et stort EU-projekt, hvor jeg sidder i kommunikations-teamet. (www.CAMbrella.eu)

Som led i mit arbejde er jeg ved at få overblik over relevante ”interessenter”, dvs organisationer med en eller anden interesse i KAM. Og her kan I medvirke til at øge kvaliteten af landkortet ved at sende mig informationer om de organisationer I kender i andre lande (de danske kender jeg). Det kan være fx:

• Organisationer for behandlere/udbydere af KAM
• Paraplyorganisationer for samme
• NGO’er med fokus på KAM
• Forbrugerorganisationer
• Patientforeninger
• Medier, fx hjemmesider med fokus på KAM

Altsammen gerne med email på en relevant kontaktperson, hvis det er muligt.

På forhånd tak for hjælpen! Her er min email

Venlig hilsen
Jesper Odde Madsen, CAMbrella