Healer med fortjenstmedalje

Normalt indeholder Galilei ikke historier om ”mirakler” eller lignende. Men da mange nok ikke har hørt om denne mand, der er berømt i Norge for sine healende evner, vil jeg gøre en undtagelse.

Han er stadig på banen, Snåsamannen i Norge. Manden som har fået ”Kongens fortjenstmedalje i sølv” og som gennem 50 år har behandlet 50.000 nordmænd, inkl. en sundhedsministers søn og en politichefs søn. Han nægter at være med i videnskabelige forsøg – og at modtage betaling. Læs mere om ham her:

https://www.amed.no/nyheter/generelt/snasamannen-hjalp-politiinspektor-rohde

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politiinspektoer-rohde-fikk-hjelp-av-snaasamannen-da-soennen-var-syk/a/10070134/

http://no.wikipedia.org/wiki/Joralf_Gjerstad

 

RAB-problem næppe løst før valget

Sundhedspersonale med autorisation må ikke være omfattet af RAB-ordningen, siger Sundhedsstyrelsen, der sidste forår har nyfortolket lovteksten. Se forhistorien her: http://www.galilei.dk/2014/05/19/sundhedspersonale-smides-ud-af-rab-ordningen/

Der sker næppe noget afgørende før valget, vurderer jeg, men senest 1. april skal brancheforeningerne have foretaget de nødvendige ændringer ift. RAB-registrering.

Sundhedsordførerne fra DF og EL har stillet spørgsmål til ministeren, og sidste sommer skrev Jordemoderforeningen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Dansk Sygeplejeråd et fælles brev til Sundhedsstyrelsen. Alt dette har ikke resulteret i andet end goddag-mand-økseskaft svar fra ministeren.

Men der er ingen grund til at sidde med hænderne i skødet og afvente valget. Politikere og vælgere bør vide, at borgernes brug af alternativ behandling længe er blevet ignoreret og at området er udsat for nærmest pinlig passivitet fra regeringens side.

Her er de tre breve:
To §20-spørgsmål til ministeren + svar: §20_RAB
Brevet fra de fire organisationer til Sundhedsstyrelsen

 

Update om CAMbrella

Flere har spurgt til resultaterne fra CAMbrella.

Resultaterne og anbefalingerne fremgår i store træk af pressemeddelelsen her på Galilei, http://www.galilei.dk/2013/02/08/cambrella-status/  og der er mere grundige referencer på www.CAMbrella.eu  – der ligger også to brochurer om resultaterne.

CAMbrella anbefaler en fælles europæisk indsats med basis i et forskningscenter i EU regi. Europa bør i EU-regi have et centrum for vidensudveksling, forskning og initiativer vedr. alternativ behandling.

CAMbrella opfordrer EU kommissionen til at fremme brugen af forskningsmetoder, der afspejler dagligdagen blandt læger, patienter og alternative behandlere, samt til i højere grad end hidtil at anlægge en synsvinkel, der afspejler befolkningens behov.

Fakta:

1. De mest fremtrædende KAM-metoder i EU er urtemedicin, akupunktur, homøopati og manuelle terapier (som massage, osteopati og zoneterapi), men KAM omfatter også fx antroposofisk medicin og naturopati.

2. Der er mere end 150.000 registrerede læger med særlig KAM certificering og mere end 180.000 registrerede og certificerede ikke-medicinske alternative behandlere. Dette indikerer op til 65 alternative behandlere pr 100.000 indbyggere, sammenlignet med EU-tal, som angiver 95 praktiserende læger pr 100.000 indbyggere.

3. Brug af urtemedicin er den hyppigst rapporterede brug af KAM. Muskel-problemer var den mest rapporterede lidelse.

4. Mangel på data i de fleste medlemslande betød, at det kun var muligt at studere 18 af de 39 medlemsstater og associerede lande.

Jesper Odde Madsen, deltager i CAMbrella

 

 

Sundhedspersonale smides ud af RAB-ordningen.

Fremtids-scenariet:
– Jeg vil gerne give dig zoneterapi, men du skal vide, at jeg ikke må være registreret som alternativ behandler under RAB-ordningen, så du har ingen garanti for min faglige baggrund. Jeg må ikke være med i RAB, fordi jeg er sygeplejerske. Men jeg kan godt komme med i RAB-ordningen – så skal jeg bare opgive min autorisation som sygeplejerske…

Sundhedspersonale med autorisation må fra 1. september 2014 ikke være omfattet af RAB-ordningen. Det skyldes at én eller anden har gjort Sundhedsstyrelsen opmærksom på lovteksten, hvor der står:

Stk.2. En alternativ behandler defineres i denne lov som en person, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet. (…)  Se hele lovteksten her

Det betyder juridisk set, at ingen kan være autoriseret og RAB-registreret samtidig, uanset hvor veluddannede de måtte være som fx læge eller sygeplejerske.  Men det var ifølge lovens “mor”, Birthe Skaarup, slet ikke hensigten, da man i sin tid (2004) udarbejdede lovteksten.

Hvem gavner denne henvisning til lovens bogstav?
Næppe de patienter, der gerne vil sikre sig veluddannede behandlere…

Sidste nyt: Sundhedsstyrelsen har indset, at deres tidsfrist for en krævet afregistrering af autoriserede sundhedspersoner pr 1. september er for kort og meddeler, at tidsfristen derfor er udsat til 1. april 2015.

 

Sundhedsstyrelsen får kritik fra flere sider

DR havde 17. januar et indslag om nedlæggelsen af Vifab med udgangen af 2012, fulgt af en artikel på deres hjemmeside.
Sundhedsstyrelsen kritiseres af bl.a. Gigtforeningens direktør, Lene Witte, og Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti.
vifab
Se artiklen her

Vifab havde i perioden 2000-2012 til huse her på Jens Baggesens vej i Aarhus =>
(Foto: Jesper Madsen)

Hjemmeside for alternativt interesserede

Alternative Behandlere Net er titlen på et nyt web-projekt, søsat af Gitte Damgård.
ab-net

Her vil du kunne finde behandlere, terapeuter, kunstnere, forfattere, bøger, skoler og uddannelser, arrangementer, foreninger og rådgivning om emner inden for det alternative område.

Som behandler/terapeut/skole/forening/webshop osv. vil du kunne oprette dig selv med link til din hjemmeside, og du vil kunne finde kolleger, rådgivning, informationer om messer og meget andet.

Kig forbi siden her – den er startet i oktober 2013.

Nyt alternativt e-magasin

Nyt e-magasin på gaden (det må vel nærmere hedde “i skyen”):

AlternativSund.
Magasinet er annoncefinansieret og udkom første gang den 20. oktober 2013. Emnerne er krop, sundhed, alternativ behandling, spiritualitet, personlig udvikling, livsstil, skønhed og mad & drikke. Ansvarshavende redaktør og udgiver er Rikkecori Marcussen.

Lovgivningen – en stor udfordring

Artiklerne her vil af og til være på engelsk, fx denne:

Legal aspects – a crucial issue

CAMbrella can provide important input for countries facing legal challenges. Thus, this was an important part of the final CAMbrella conference for Belgian and Portuguese participants

In Belgium, the legal situation of CAM is at a critical stage, and at the conference the participants from the country were listening attentively.

“For us the CAMbrella results are very important. We are building a united Belgian group of CAM organisations in order to strengthen the cooperation and convince the minister of Health of the qualities of CAM, Sieglinde Oliviers, representing Liga Homeopathica Classica.

“Unfortunately the academic medical society in Belgium is very critical towards CAM. We try to unite both kinds of CAM practitioners in one professional organisation, but the medical doctors practicing CAM don’t want to cooperate with non-medical CAM practitioners because they fear that they will not be taken seriously by the medical society.

In the forthcoming months Portugal will be regulating several CAM therapies, and this is a challenge for both practitioners and government.

“This was a very interesting conference, not only regarding the topics addressed but also with regard to the level of commitment that everyone showed. And I think that the networking moments provided were very important”, says Frederico Carvalho, Instituto de Medicina Tradicional, Portugal.

“We strongly believe that this is a good opportunity to collaborate, and if one EU country, such as Portugal, regulates CAM in a way that fulfils the wishes and interests of the European CAM community, this can be useful for other EU countries as well” Carvalho says.

“Thus we hope that the CAMbrella findings can provide our parliament members and professional bodies with the most up to date information regarding CAM.