IM er det nye buzzzword

Patienterne ønsker samarbejde mellem sundhedsvæsenet og det alternative

Næste år vil et nyt udtryk blive brugt mere og mere i diskussionerne om alternativ behandling, nemlig ”Integrative Medicine” eller IM – kort fortalt en kombination af konventionelle og alternative metoder.

ECIM logoBetegnelsen IM bliver allerede brugt Læs resten

Lysene i mørket

lys miniHer op til jul vil jeg gerne tænde nogle små lys i mørket.

Det kan ofte føles som at rende panden mod en mur, når man forsøger at tale om alternativ behandling i sit møde med sundhedsvæsenet.

Men der er håb. Der findes blandt sundhedsprofessionelle masser af mennesker, der enten åbent eller mere diskret udviser stor interesse for alternativ behandling. Nogle af dem har endda organiseret sig, og man kan blive i helt godt humør ved bare at kigge på deres hjemmesider:

Der er sygeplejersker:
FS KAB

Der er læger:

http://www.dsom.dk/

http://spiritnet.dk/solidanmark/

https://www.facebook.com/solidanmark

Der er de medicinstuderendes ISund

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling lever stadig her: www.srab.dk

Og hvis vi lige kigger udad: Man kan sige meget om EU, men jeg har gennem tre år deltaget i et EU-projekt om alternativ behandling, og det var dejligt at opleve den åbenhed, interesse og viden, der findes i udlandet, fx få km syd for grænsen. www.cambrella.eu

Del dette indlæg – og gør nogle flere glade 🙂

Politikere: Nej tak til center

Folketingets Sundhedsudvalg lægger ikke et nyt center for alternativ behandling under dette års juletræ.

Jeg har stillet sundhedsordførerne to spørgsmål:

  1. Er du enig i, at der (igen) skal oprettes et center for alternativ behandling?
  2. Og er du i så fald enig i, at man skal se grundigt på erfaringer og forudsætninger, inden man fastlægger rammer og opgaver for centret?

Læs resten

Sporet er blokeret

Hvor ligger de barrierer, der forhindrer en seriøs offentlig interesse for alternativ behandling?

railway-line-1007926_251_167Gorm fik væltet nogle træer ned over skinnerne, men de blev hurtigt fjernet. Det samme kan man desværre ikke sige om de tonstunge ”træstammer”, der blokerer sporet hen mod den station, hvor alternativ behandling bliver taget alvorligt af politikerne. Læs resten

5 millioner

Der står i finansloven for 2016 følgende:

header ft1Aftaleparterne er enige om at styrke Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling (SRAB) med en pulje på 5 mio. kr. i 2016 målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, partnerskaber med patientforeninger samt en øget formidling, herunder via hjemmeside og konferencer.

 

Der kom ikke et nyt center (måske godt det samme, da det ville være blevet hastet igennem). Men nu er der da penge til at styrke arbejdet i SRAB. Selv om blot et enkelt forskningsprojekt nemt kan koste fem millioner…

SRAB er et rådgivende samarbejdsorgan under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvad mener du? Hvad bør politikerne gøre næste år? Hvad kan vi andre gøre? Og hvad bør SRAB bruge pengene til?

Medicinstuderendes kommunikation får makeover

ISund = IS = MIKAM = GIM

Der er ikke så mange, der kender til de medicinstuderendes indsats mht. KAM (alternativ behandling), så her kommer en lille update. Rart at vide, at blot en lille del af de kommende læger stædigt prøver at få emnet ind i læseplanen – og være formomsfri.

De medicinstuderendes netværk vedr. KAM hedder nu ISund, Integreret Sundhed. (Tidligere var forkortelsen IS). Du finder dem her http://imcc.dk/aktiviteter/integreretsundhed/og på Facebook

De studerende med interesse for KAM har i mange år kæmpet bravt for at styrke videndeling og debat om KAM blandt medicinstuderende. Først hed de GIM, derpå MIKAM, så Integreret Sundhed eller ISund.

Aktiviteten har været svingende, først skete der mest i København, derpå kom Århus med, men nu er dynamoen tilsyneladende flyttet ind i midten, til Odense. Kender du nogen stud.med.’er, der græmmes ved tanken om at være dummere end deres patienter mht. alternativ behandling, så fortæl dem hvor de skal henvende sig!

AstridMarieHøegNæraaKontakt: Astrid Marie Høeg Næraa, integreretsundhed@gmail.com