Sporet er blokeret

Hvor ligger de barrierer, der forhindrer en seriøs offentlig interesse for alternativ behandling?

railway-line-1007926_251_167Gorm fik væltet nogle træer ned over skinnerne, men de blev hurtigt fjernet. Det samme kan man desværre ikke sige om de tonstunge ”træstammer”, der blokerer sporet hen mod den station, hvor alternativ behandling bliver taget alvorligt af politikerne. Læs resten

5 millioner

Der står i finansloven for 2016 følgende:

header ft1Aftaleparterne er enige om at styrke Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling (SRAB) med en pulje på 5 mio. kr. i 2016 målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, partnerskaber med patientforeninger samt en øget formidling, herunder via hjemmeside og konferencer.

 

Der kom ikke et nyt center (måske godt det samme, da det ville være blevet hastet igennem). Men nu er der da penge til at styrke arbejdet i SRAB. Selv om blot et enkelt forskningsprojekt nemt kan koste fem millioner…

SRAB er et rådgivende samarbejdsorgan under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvad mener du? Hvad bør politikerne gøre næste år? Hvad kan vi andre gøre? Og hvad bør SRAB bruge pengene til?

Medicinstuderendes kommunikation får makeover

ISund = IS = MIKAM = GIM

Der er ikke så mange, der kender til de medicinstuderendes indsats mht. KAM (alternativ behandling), så her kommer en lille update. Rart at vide, at blot en lille del af de kommende læger stædigt prøver at få emnet ind i læseplanen – og være formomsfri.

De medicinstuderendes netværk vedr. KAM hedder nu ISund, Integreret Sundhed. (Tidligere var forkortelsen IS). Du finder dem her http://imcc.dk/aktiviteter/integreretsundhed/og på Facebook

De studerende med interesse for KAM har i mange år kæmpet bravt for at styrke videndeling og debat om KAM blandt medicinstuderende. Først hed de GIM, derpå MIKAM, så Integreret Sundhed eller ISund.

Aktiviteten har været svingende, først skete der mest i København, derpå kom Århus med, men nu er dynamoen tilsyneladende flyttet ind i midten, til Odense. Kender du nogen stud.med.’er, der græmmes ved tanken om at være dummere end deres patienter mht. alternativ behandling, så fortæl dem hvor de skal henvende sig!

AstridMarieHøegNæraaKontakt: Astrid Marie Høeg Næraa, integreretsundhed@gmail.com

 

 

 

 

 

Favorite Kejserens Nye Klæder

yin-yangDet danske samfunds forhold til alternativ behandling er vigtigt at beskæftige sig med. Det er det fordi hver fjerde af os hvert år besøger en alternativ behandler, mens dette stort set aldrig afspejles i overordnede planer, rapporter, debatter og budgetter vedr. sundhed. Men vi ved alle at det findes, for enten har vi selv fået alternativ behandling, eller også har én i vores familie. Mere end hver anden af os har nemlig personlig erfaring med alternativ behandling, siger statistikkerne.

Læs resten

Mere information om KAM

srabDer kommer nu igen nyheder om KAM-forskning mm. fra Sundhedsstyrelsen. Den gamle Vifab.dk, som nu hedder SRAB.DK, er fra august 2015 genoplivet og bliver i efterårets løb gjort mere og mere aktuel og egnet til sit nye formål.
(Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling blev nedlagt med udgangen af 2012).

Tag et kig på SRAB.DK

Sundhedsautoriseret og anerkendt

Sygeforsikringen “danmark” har fundet en fornuftig håndtering af RAB-problemet, og derfor kan man fortsat få tilskud til akupunktur og zoneterapi udført af sundhedsautoriserede – uanset den nye fortolkning af RAB-loven.

Som tidligere nævnt må alternative behandlere fra 1. april 2015 ikke længere være både RAB-registrerede og sundhedsautoriserede. Dvs. at fx en sygeplejerske enten må droppe sin autorisation som sygeplejerske eller droppe sin RAB-registrering. Dette anses ikke overraskende som en absurd situation – se mine tidligere indlæg her: http://www.galilei.dk/2014/05/19/sundhedspersonale-smides-ud-af-rab-ordningen/ og her: http://www.galilei.dk/2015/01/06/rab-problem-ikke-loest-foer-valget/

Den gode nyhed er, at Sygeforsikringen “danmark” fortsat giver tilskud til akupunktur og zoneterapi udført af sundhedsautoriserede personer, når disse er:

  • registreret som sundhedsautoriserede
  • anerkendte medlemmer af en brancheforening, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere deres medlemmer
  • uddannede zoneterapeuter eller akupunktører.

“danmark”s tilskudsordning forudsætter desuden at:

  • de berørte behandlere vil blive tituleret ”Sundhedsautoriseret og anerkendt zoneterapeut/akupunktør”.
  • de berørte behandlere vil blive synliggjort på brancheforeningernes hjemmesider.
  • der er sikkerhed for, at behandlerne opfylder lovens uddannelseskrav (RAB).
  • alle behandlere lever op til God Klinisk Praksis og kontrolleres af de respektive brancheforeninger – herunder også mht. kravene om efteruddannelse ifølge lovens bestemmelser.

Kilde: ”danmark”s nyhedsbrev, marts 2015.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev ved at klikke her.