KAM-brugerne – enige eller ej?

Først et rigtig godt og fredfyldt nytår til alle mine trofaste følgere – og til jer, der lige kigger forbi!

bookreviewwordleVia LinkedIn fik jeg noget relevant feedback på dette indlæg, og det gav mig en god anledning til at kigge på noget, der ikke ellers fylder så meget i debatten.

Hovedpunkterne var:

  1. Det er ikke nemt at rejse en bredere debat om alternativ behandling, fordi det ikke er et entydigt begreb.
  2. At der på årsbasis er 1,2 mio. brugere, kan ikke tages som udtryk for samlet anerkendelse af området – folk bruger måske kun to former for alternativ behandling og ville aldrig drømme om at bruge alle de andre.
  3. De alternative behandlere skal tage den etablerede videnskabs evidensbegreb og mere videnskabelige tilgang til emnet til sig. Men det virker som om de ikke er interesseret i at lede efter årsagerne til effekten eller at måle denne.

Her kommer mit svar:

Det er rigtigt, at alternativ behandling omfatter mange forskellige former og langtfra er en éntydig størrelse. (Det er sundhedsvæsenet i øvrigt heller ikke, videnskabeligt set).

Når fx forskere, politikere og jeg selv alligevel taler om alternativ behandling under ét, skyldes det især spørgsmålene omkring lovgivning, tilskud og forskning. Juridisk set er alle former for alternativ behandling ét fedt, og fællesnævneren mht. forskning er, at man stort set ikke forsker og derfor ikke er i stand til at skille skæg fra snot. Forbrugerne er på Herrens mark, og uanset hvad, så må de selv betale for behandlingerne, hvilket jo skaber en social skævhed.

Der er 1,2 mio. brugere på årsbasis, og ca 2,5 mio danskere har på et eller andet tidspunkt fået alternativ behandling. De behøver langtfra at være enige om noget som helst, men sagen er, at de især har benyttet sig af tre ting: Diverse massageformer, akupunktur og zoneterapi blev i 2013 brugt af 570.000 danskere, mens alle de andre behandlingsformer fordeler sig på de resterende 630.000 personer. I øvrigt er det ikke mit indtryk, at brugerne mener, at kun ”deres egen” form for alternativ behandling bør undersøges eller anerkendes, men det er min subjektive opfattelse.

Forskerne har tidligere også set på befolkningens holdninger, og et gennemgående træk er, at mere end tre ud af fire ønsker et større samarbejde mellem sundhedsvæsenet og de alternative behandlere. Hvad folk så ønsker mere detaljeret, ved jeg ikke. Jeg er klar over, at der er forskel på objektive og subjektive interesser, men sådan er det jo i alle forhold.

De alternative organisationer, der repræsenterer de mest brugte og ”veletablerede” former, samarbejder over hele verden dybt seriøst med forskerne, og de ser meget gerne, at deres metoder bliver undersøgt videnskabeligt. De virker slet ikke ”videnskabsfjendske”, men de er som alle andre steder ikke altid enige med hinanden eller med forskere og læger.

Evidens og dokumentation er to ord, der altid dukker op i den politiske debat. De er også vigtige, men forskning er ikke så enkelt. Spørgsmålet er nemlig hvilken form for evidens, der er brug for i diverse forskningsprojekter, og dermed hvilke forskningsmetoder, man skal anvende.

Hidtil har lægerne hver gang kridtet banen op for politikerne: Vi skal have dokumentation i form af dobbeltblindede, placebokontrollerede lodtrækningsforsøg. Men kun at anerkende én metode er noget videnskabeligt vås. Man vælger sin metode ud fra det emne, man vil undersøge.

Men den diskussion føres indtil videre kun blandt fagfolk, så når det hele kan virke som en march på stedet, skyldes det især, at politikere som regel kun lytter til læger, ikke til videnskabsteoretikere eller forskere med indsigt i emnet.

Historien om forskningsmetoder, lodtrækningsforsøg, placebo, virkningsmekanismer og videnskabsteori er meget lang. Så den tager vi ikke lige her…

Hvordan gjorde han egentlig?

Søges: En forsker, der fordomsfrit vil undersøge mine behandlinger.
Henvendelse: Jesus@Nazareth

christ-361581_960_720Jesus kan være glad for, at man ikke krævede dobbeltblindede placebo-kontrollerede lodtrækningsforsøg, før han kunne få lov til at tale om kærlighed og heale de syge. Ellers ville julen nok se lidt trist ud. Men senere viste det sig alligevel, at han ikke var populær hos magthaverne, selv om han var det andre steder, og ja… resten er som bekendt historie.

Også i dag render man ind i problemer, hvis man helbreder de syge uden for autoriteternes rammer. Læs resten

IM er det nye buzzzword

Patienterne ønsker samarbejde mellem sundhedsvæsenet og det alternative

Næste år vil et nyt udtryk blive brugt mere og mere i diskussionerne om alternativ behandling, nemlig ”Integrative Medicine” eller IM – kort fortalt en kombination af konventionelle og alternative metoder.

ECIM logoBetegnelsen IM bliver allerede brugt Læs resten

Lysene i mørket

lys miniHer op til jul vil jeg gerne tænde nogle små lys i mørket.

Det kan ofte føles som at rende panden mod en mur, når man forsøger at tale om alternativ behandling i sit møde med sundhedsvæsenet.

Men der er håb. Der findes blandt sundhedsprofessionelle masser af mennesker, der enten åbent eller mere diskret udviser stor interesse for alternativ behandling. Nogle af dem har endda organiseret sig, og man kan blive i helt godt humør ved bare at kigge på deres hjemmesider:

Der er sygeplejersker:
FS KAB

Der er læger:

http://www.dsom.dk/

http://spiritnet.dk/solidanmark/

https://www.facebook.com/solidanmark

Der er de medicinstuderendes ISund

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling lever stadig her: www.srab.dk

Og hvis vi lige kigger udad: Man kan sige meget om EU, men jeg har gennem tre år deltaget i et EU-projekt om alternativ behandling, og det var dejligt at opleve den åbenhed, interesse og viden, der findes i udlandet, fx få km syd for grænsen. www.cambrella.eu

Del dette indlæg – og gør nogle flere glade 🙂

Politikere: Nej tak til center

Folketingets Sundhedsudvalg lægger ikke et nyt center for alternativ behandling under dette års juletræ.

Jeg har stillet sundhedsordførerne to spørgsmål:

  1. Er du enig i, at der (igen) skal oprettes et center for alternativ behandling?
  2. Og er du i så fald enig i, at man skal se grundigt på erfaringer og forudsætninger, inden man fastlægger rammer og opgaver for centret?

Læs resten