Tro ikke alt hvad du læser på nettet

En velkendt joke lyder cirka sådan her: ”Tro ikke alt hvad du læser på nettet. Søren Kierkegaard.”

Denne fornuftige advarsel gælder desværre også kosttilskud og andre helseprodukter. En britisk forsker har nemlig sammenlignet tre produkters kundeomtale på nettet med den tilgængelige forskning mht. produkterne. Og de to ting passer ikke så godt sammen. Læs resten

Patienterne oplever mere end effekt

”Danske kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling” er titlen på en dansk bacheloropgave med undertitlen ”Kan patienterfaringer udfordre biomedicinske målinger af behandlingseffekter?” Med udgangspunkt i kræftpatienters erfaringer sætter forfatteren fokus på en central varm kartoffel: Hvad vil det sige, at noget virker?

Spørgsmålet er stillet en million gange: Virker denne her alternative behandling eller gør den ikke? For at finde svaret, kan man enten lade forskerne undersøge effekten – eller registrere patienternes erfaringer. Man får ofte to forskellige resultater.

I en dansk bacheloropgave har forfatteren, Maria Malene Vogelius, dykket dybere ned i dette problem ved at se på kræftpatienters brug af alternativ behandling. Hun skriver bl.a: ”På baggrund af diskussionen kan det således overordnet set konkluderes, at der blandt patienter, forskere og behandlere hersker vidt forskellige kausalitets- og virkningsforståelser.”

Det betyder på almindeligt dansk, at førnævnte spørgsmål opfattes på vidt forskellige måder, alt efter hvem der besvarer det. Forskerne taler som regel om en konkret effekt: Man giver patienterne en bestemt behandling, og derpå måler man hvordan deres tilstand er efter behandlingen – altså årsag/virkning, en såkaldt ”lineær kausalitet”. Patienterne derimod beretter om hvordan de oplever deres eget liv efter de er begyndt med behandlingen – om de har fået det bedre, fysisk og psykisk.

Uanset hvordan man anskuer det, er det vigtigste naturligvis patienterne. Forfatteren vælger derfor at præsentere begrebet ”virken” i stedet for ”effekt”. Går man nemlig bort fra kun at se på en årsag og en virkning, skaber man plads til at rumme alt det, patienterne fortæller. I undersøgelsen står der:

”Således er der tale om oplevede ”virkninger”, der ikke begrænser sig til behandling af sygdommen, men som også omfatter andre positive ændringer i patienternes hverdag”. Analysen peger også på, at patienternes egen indsats har central betydning i behandlingsforløbet, og at den alternative behandling har igangsat en proces hos patienterne, der endnu ikke er afsluttet.

En bredere forståelse

I en kvalitativ undersøgelse (hvor man får svar på nogle spørgsmål og ikke sigter mod statistiske (kvantitative) målinger, bruger man ofte en bredere forståelse af behandlingsbegrebet, der foruden selve den konkrete behandling omfatter forholdet til behandleren samt patientens egen indsats.

Dette betyder, at selve behandlingsforståelsen er afgørende for, om det giver mening at tale om lineær kausalitet, altså at A er årsag til B.

Forfatteren påpeger også, at patienternes egen forståelse af behandlingen blandt andet omfatter relationen til behandleren, kropslige erfaringer, spiritualitet og egenomsorg.

Materialet i undersøgelsen (dvs. bl.a. patienternes udsagn) stammer fra et internationalt Register for Exceptionelle Sygdomsforløb (RESF), som drives af NAFKAM, det norske statslige forskningscenter for alternativ behandling. (Har man selv oplevet et usædvanligt sygdomsforløb, kan man i øvrigt bidrage anonymt til undersøgelsen via linket her).

Hvis du vil læse Maria Malene Vogelius’ undersøgelse, skal du skrive til hende på ktw346@alumni.ku.dk. Den er nemlig ikke tilgængelig på nettet endnu.

I maj 2017 fik Maria mulighed for at præsentere sit arbejde via en “poster session” på en konference i Berlin.

 

 

Sundhedspersonale bør kunne tilbyde alternativ behandling

Nordmændene vil gerne kombinere konventionel og alternativ behandling, og det kan ske både indenfor og udenfor sundhedsvæsenets regi, siger data fra aktuel undersøgelse.

Mere end hver anden nordmand vil normalt kun vælge lægen, hvis de er syge. Men godt 30 procent vil overveje både lægen og den alternative behandler, afhængigt af situationen og af det konkrete sundhedsproblem.

Det fremgår af det norske ”Helsepolitiske barometer 2017”, som blev præsenteret i Oslo i mandags. I barometret tager store sundhedsaktører i Norge pulsen på folks holdninger, og undersøgelsen er gennemført via TNS Gallups panel i januar 2017.

Det etablerede sundhedsvæsen er således stadig det primære valg, når det gælder selve behandlingen. Men det er ikke tilfældet, når det gælder informationer om sygdom og sundhed: Ifølge Gallup er de vigtigste informationskilder vedr. enkle sundhedsråd (fx forkølelse) følgende:

  • Internettet (47%)
  • Apoteket (21%)
  • Lægen (18%)

Gerne i sundhedsvæsenet

To ud af tre nordmænd ser gerne, at autoriseret sundhedspersonale giver alternativ behandling. De kan være både indenfor og udenfor sundhedsvæsenet, mener 30 %, mens 31 % synes det skal foregå i sundhedsvæsenets regi. Kun seks procent mener, at den alternative behandling bør foregå uden for sundhedsvæsenet, og hver femte nordmand synes overhovedet ikke, at sundhedspersonalet skal give alternativ behandling.

I Norge ser man også gerne, at der bliver stillet større krav til uddannelserne af alternative behandlere. Seks ud af ti mener nemlig, at de alternative behandlere bør have en grundlæggende sundhedsfaglig viden, hvis de skal kunne optages i det norske register for udøvere af alternativ behandling.

Dette er heller ikke et lovkrav i Danmark, men nordmændene kunne i givet fald skele lidt til de danske zoneterapeuters uddannelseskrav. De skal nemlig udover lovens krav have minimum 300 timers uddannelse i anatomi, fysiologi og patologi, og generelt kræver lovgivningen i øvrigt, at uddannelsen omfatter ”basal sundhedslovgivning (herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser)”.

Hent den norske rapport her i pdf.

 

4-banden i Berlin

”Ny dansk rekord” hedder det vist. Denne gang deltog hele fire danskere i en stor konference om komplementær og alternativ behandling, som fandt sted i Berlin 3-5. maj 2017.

Af Jesper Madsen (tekst og fotos)

To tyske læger

I alt deltog ca. 800 læger, forskere og andre – fra hele kloden. Konferencen var nemlig ét af de sjældne tilfælde, hvor den europæiske og den globale konference falder sammen, altså ”10th European Congress for Integrative Medicine” og ”12th International Congress on Complementary Medicine Research”. Tjek den her.

I tre dage fra morgen til aften blev der præsenteret forskning, afholdt workshops og diskuteret projekter i auditorierne og de mindre lokaler. En guldgrube af spændende oplysninger, som dog næppe kommer danskerne til gode, da ingen danske medier var interesseret i at dække konferencen. Galilei ville såmænd gerne, men har ikke ressourcerne til det.

Uden for programmet foregik der imidlertid også noget værdifuldt, nemlig en intensiv global turbo-networking! Ved de små borde fik jeg mange gode samtaler med folk fra bl.a. Australien, Holland og Portugal, og jeg fik fx at vide, at Chiles forfatning indeholder en direkte formulering om frihed i valget af sundhedssystem.

 

Dansk poster om kræft

Torsdag eftermiddag lykkedes det at samle den danske ”delegation”, hvoraf jeg kendte én i forvejen, nemlig zoneterapeut Leila Eriksen (øverste foto, nr 2 fra venstre). De to på fløjene er hhv. professor Regner Birkelund fra Enhed for Sundhedstjenesteforskning v. Sygehus Lillebælt og Maria Malene Vogelius, BA i Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Maria havde om torsdagen en poster-præsentation på konferencen om sit bachelorprojekt: ”Danske kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling. Kan patienterfaringer udfordre biomedicinske målinger af behandlingseffekter?”

Den danske deltagelse i KAM-konferencer har altid været beskeden. Jeg har flere gange været den eneste, hvilket jo er lidt tamt, da jeg trods min viden om feltet ikke har en sundhedsfaglig uddannelse. Derfor er fire personer “stort”, og det overgås kun af de år, hvor en gruppe danske stud. med.’er deltog til nedsat takst.

Danske læger og forskere med interesse for KAM påpeger ofte, at Danmark er et u-land på området. Hvorfor møder I så ikke op på konferencerne og henter en stak viden og indsigter med hjem? Your country needs you!

Næste chance er ”11th European Congress for Integrative Medicine” i Ljubljana, 27-30. September 2018. Den bliver annonceret i September 2017 på bl.a. www.ecim-congress.org/


Torsdag aften indeholdt en ”social event”, som fandt sted i typisk Berlinske omgivelser, nemlig det ombyggede ”Wasserwerk”. Det faldt i god jord oven på alt det akademiske, så der blev snakket, spist, drukket – og danset!

 

To spændende arrangementer

Hvis man interesserer sig for ny viden om KAM, er der to konferencer på vej. Den første er Forskningens dag, som Praktiserende Akupunktører holder den 30. marts 2017 på Comwell i Middelfart. Se det her.

Det andet er World Congress of Integrative Medicine & Health 2017 i Berlin, 3-5. maj. Masser af spændende oplæg og muligheder for at skabe nye kontakter. Her er konferencen.