Referencer

Jeg har siden 1998 arbejdet med KAM for organisationer, alternative behandlere, virksomheder og offentlige instanser. Det omfatter fx:

 • Aktuelt: Styrelsen for Patientsikkerhed (SRAB.DK) 
 • CAMbrella.eu (FP7, EU-kommssionen)
 • Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur
 • Forenede Danske Zoneterapeuter
 • Praktiserende Akupunktører
 • Danske Akupunktører
 • BUEN, Århus Amts Informations- og Rådgivningscenter vedr. Alternativ Kræftbehandling (i dag ICAK, Region Midt)
 • Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling
 • Center for Brobygning i Sundhedsarbejde
 • Kræftens Bekæmpelse

Mit arbejde kan fx bestå i:

 • mediekontakt og kommunikation
 • dialogmøder og rådgivning ifm. brobygning mellem KAM og sundhedsvæsenet
 • udarbejdelse af kommunikationsstrategier
 • pjecer, pressemeddelelser, artikler
 • hjemmesider og nyhedsbreve
 • foredrag og debatoplæg
 • planlægning og afvikling af konferencer og seminarer
 • radio- og tv-produktion
 • opbygning og administration af virtuelle netværk vedr. KAM

Jeg er forfatter til bogen
“Alternativ behandling – lægekunst under forandring”. Nyt Nordisk Forlag, 2001.
– en politisk/videnskabelig analyse af feltet.

Journalistiske artikler om alternativ behandling til fx

 • Danmarks Amtsråd
 • Danske Fysioterapeuter
 • Sygeplejersken
 • Ergoterapeuten
 • Ugebrevet Mandag Morgen
 • Sundhedsstyrelsen
 • Forenede Danske Zoneterapeuter
 • Sundhedsguiden.dk
 • Nyt Aspekt

Efteruddannelse

 • anatomi og fysiologi
 • sundhedsjournalistik
 • træning vedr. videnskabelige undersøgelser, forskningsmetoder, mv.

Undervisning:

 • Foredrag og debatoplæg om KAM for sundhedspersonale og oplysningsforbund.
 • Undervisning i journalistik og pressekontakt for Danmarks Journalisthøjskole og diverse andre grupper

Studierejse til USA vedr. videnskab og forskning, 1996.