SF vil have uafhængigt center

header mandaterDer er interessante ting i SF’s forslag om ”oprettelse af en uafhængig institution”, som nu er fremsat på Borgen.

Partiets forslagsstillere, Jonas Dahl og Trine Torp, skriver bl.a. i bemærkningerne:

Det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis en øget prioritering af forskningen bliver håndteret af en uafhængig institution, f.eks. et tværfagligt center i tilknytning til et universitet.

Centeret skal have tilknyttet forskere med erfaring i forskning inden for alternativ behandling. Ved at oprette en uafhængig institution, hvis formål alene er at undersøge, vurdere og sikre forskning i alternativ behandling og naturmedicin, opnår man en vis armslængde fra ministeriet og Sundhedsstyrelsen, hvilket forslagsstillerne mener er nødvendigt.

SF nævner også den aktuelle bevilling på 5 mio kr i finansloven for 2016:

Forslagsstillerne hilser den øgede finansiering velkommen, men mener, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis midlerne placeres i en uafhængig institution som nævnt ovenfor. På den måde vil det være nemmere og mere overskueligt at samle viden og forskningsresultater ét sted. Med de 5 mio. kr. der allerede er afsat, vil det være muligt at oprette en uafhængig institution, der kan forske i alternativ behandling og naturmedicin.

Se beslutningsforslaget her: 20151_B67_som_fremsat

Der vil gå nogen tid, før forslaget bliver behandlet. Med den aktuelle udvikling på Borgen bør man nok væbne sig med tålmodighed…

Rigtig god weekend!

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.