Mere information om KAM

srabDer kommer nu igen nyheder om KAM-forskning mm. fra Sundhedsstyrelsen. Den gamle Vifab.dk, som nu hedder SRAB.DK, er fra august 2015 genoplivet og bliver i efterårets løb gjort mere og mere aktuel og egnet til sit nye formål.
(Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling blev nedlagt med udgangen af 2012).

Tag et kig på SRAB.DK

Lægerne var forsøgspersoner: DR2 om alternativ behandling

Tv-anmeldelse:
DR2 om alternativ behandling lørdag den 7. marts.

Bør ses – også af din læge

Et program (genudsendelse), hvor fem personer med diverse lidelser fik hypnose, healing mm. og hvor patienter og eksperter bagefter vurderede virkningen. Fælles for dem var, at lægerne havde opgivet at kurere dem.

Programmet var interessant – ikke hvad angår virkningen af alternativ behandling, men på grundlag af de holdninger og traditioner, de medvirkende læger formidlede. Lægerne var således de egentlige forsøgspersoner.

Journalisten havde valgt to hjælpere, han åbenbart mente var de bedst egnede, nemlig to læger, som hverken har arbejdet eller forsket vedr. alternativ behandling. Altså almindelige læger, som ikke selv er engageret i den alternative branche. Ingen særinteresser, ingen specialviden.

Flere forskere og andre eksperter var også på banen, men mest som leverandører af information og meninger – ikke som konsulenter på de konkrete “forsøg”. Disse var interessante på mange måder, bare man ikke forveksler dem med videnskab. Enkeltstående cases kan ikke levere håndfast dokumentation, men patienterne oplevede selv en tydelig bedring.

En medvirkende læge, Jannik Helweg, mente at definitionen på noget alternativt er, at det ikke er dokumenteret. Ok, men problemet med den definition er, at man så står med en rodekasse, der også omfatter en masse konventionelle behandlinger, fx inden for kræft. Den opdeling forvirrer derfor mere end den gavner.

En anden læge mente, ”at det skal være naturvidenskabeligt sandsynligt, at det virker” for at man seriøst skal undersøge noget alternativt. Denne holdning er ret udbredt blandt læger, men den lukker desværre af for al nytænkning, idet de alternative metoder netop bygger på et grundlag, der rækker ud over naturvidenskaben.

Asbjørn Mohr Drewes, professor Dr. med på Ålborg Universitetshospital viste sig at være meget fordomsfri og leverede det vigtigste budskab i programmet:

“Der er vist mere mellem himmel og jord, end vi ved, og vi prøver hele tiden at forklare alle fænomener ved hjælp af de begreber, vi kender. Det er svært at finde beviser for effekten, men hvad vil effekt egentlig sige? Med hensyn til effekt skal det også med, at vi læger jo kun har 30-40 % effekt af vores smertestillende medicin”.

Der var som nævnt flere interessante elementer, men DR undgik igen-igen at behandle det virkelig ømme punkt: Forskningsmetoderne og det videnskabelige paradigme. Svære ting at formidle, ja, men der er ingen vej uden om. Man undlader jo ikke at lave tv om nationaløkonomi, bare fordi det vrimler med tal og sammenhænge.

Programmets to eksperter eller ”hjælpere” illustrerer et andet problem, som man finder overalt, ikke mindst i medierne og på Christiansborg: Når man vil blive klogere på sundhed og forskning i samme, hidkalder man pr refleks et par læger. Det er almindeligt kendt blandt forskere, at sundhed er en meget sammensat størrelse, som man kun kan få overblik over ved at inddrage bl.a. socialvidenskab, antropologi og psykologi. Kort sagt: Der er brug for tværfaglig ekspertise, når det gælder alternativ behandling – ikke kun Tordenskjolds soldaterlæger.

Derfor er programmet et lærestykke på godt og ondt – se det her: DR 2 tema om KAM
Jesper Odde Madsen ©

Sundhedsautoriseret og anerkendt

Sygeforsikringen “danmark” har fundet en fornuftig håndtering af RAB-problemet, og derfor kan man fortsat få tilskud til akupunktur og zoneterapi udført af sundhedsautoriserede – uanset den nye fortolkning af RAB-loven.

Som tidligere nævnt må alternative behandlere fra 1. april 2015 ikke længere være både RAB-registrerede og sundhedsautoriserede. Dvs. at fx en sygeplejerske enten må droppe sin autorisation som sygeplejerske eller droppe sin RAB-registrering. Dette anses ikke overraskende som en absurd situation – se mine tidligere indlæg her: http://www.galilei.dk/2014/05/19/sundhedspersonale-smides-ud-af-rab-ordningen/ og her: http://www.galilei.dk/2015/01/06/rab-problem-ikke-loest-foer-valget/

Den gode nyhed er, at Sygeforsikringen “danmark” fortsat giver tilskud til akupunktur og zoneterapi udført af sundhedsautoriserede personer, når disse er:

  • registreret som sundhedsautoriserede
  • anerkendte medlemmer af en brancheforening, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere deres medlemmer
  • uddannede zoneterapeuter eller akupunktører.

“danmark”s tilskudsordning forudsætter desuden at:

  • de berørte behandlere vil blive tituleret ”Sundhedsautoriseret og anerkendt zoneterapeut/akupunktør”.
  • de berørte behandlere vil blive synliggjort på brancheforeningernes hjemmesider.
  • der er sikkerhed for, at behandlerne opfylder lovens uddannelseskrav (RAB).
  • alle behandlere lever op til God Klinisk Praksis og kontrolleres af de respektive brancheforeninger – herunder også mht. kravene om efteruddannelse ifølge lovens bestemmelser.

Kilde: ”danmark”s nyhedsbrev, marts 2015.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev ved at klikke her.